Hässleholms kommun

Kungörelse - Ansökan om tillstånd för djurkremationsverksamhet på fastigheten Nösdala 2:10 i Hässleholms kommun

Cremit AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurkremationsverksamhet med en årlig kremationsmängd om 250 ton på fastigheten Nösdala 2:10 i Hässleholms kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 september 2022.

Uppdaterad: