Hässleholms kommun

Omsorgsnämndens protokoll 2024-05-28 omdelebar justering § 45

Sammanträdesdag:

Justeringsdatum:

Datum för tillkännagivandet:

Överklagas senast:

Sammanträdesdag:

Uppdaterad: