Hässleholms kommun

Plats: Röda Salongen, Hässleholm Kulturhus

Kommunfullmäktige 2023-03-27

Ärendelista

 1. Frågor och interpellationer
 2. Valärenden
 3. Anmälningsärenden
 4. Inlämnade motioner
 5. Ny VA-taxa för Hässleholms kommun
 6. Över- och underskottshantering 2023
 7. Förvärv av del av Tyringe 2:72 och 3:71 och tillhörande överenskommelser
 8. Upphävande av kommunal författning om bidrag till studieförbunden i Hässleholms kommun
 9. Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun
 10. Motion om cykelgarage vid Hässleholm C
 11. Motion om en koldioxidbudget för Hässleholms kommun
 12. Motion om laddinfrastruktur för elfordon
 13. Motion om att Inventera och bevara naturvärden i Hässleholms stad och i tätorterna

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: