Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Stöd till anhöriga

Är du en av Hässleholms alla anhöriga som stöttar någon som står dig nära, en vän, ett barn eller en partner? Det är lätt att glömma bort sig själv när man har en närstående som behöver stöd i vardagen. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd du behöver.

Anhörigstödet finns till för dig

Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet, men det kan också skapa oro och trötthet. Det är lätt att glömma bort sig själv när man har närstående som behöver stöd i vardagen, men även du som anhörig kan behöva stöd.


Stöd till dig som är anhörig kostar ingenting. Stödet är till för att du ska kunna bevara din kraft, ork och energi samt undvika egen ohälsa. Vi dokumenterar inte de samtal vi har enskilt eller i grupp, och vi har tystnadsplikt.


För att komma i kontakt med en anhörigkonsulent kan du kontakta vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00 eller via e-post.

En bra plats

Hässleholms kommun erbjuder anhörigstöd genom webbplatsen "En bra plats". Här får du tillgång till:

  • En kontaktperson inom kommunen för råd och stöd.
  • Lättillgänglig information, forskning och fakta.
  • En digital och säker plats på för erfarenhetsutbyte med andra anhöriga.
  • Nyhetsbrev varannan torsdag - prenumerera via din e-post.


Du är anonym och kan själv avsluta ditt konto när du vill.

Webbplatsen En bra plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som ger dig som är anhörig relevant information, när du behöver den. Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende. Lotsen bygger på erfarenheter och kunskap från de som själva är anhöriga till en person med demenssjukdom och från medarbetare som möter anhöriga i sina yrkesroller.

Demenslotsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testa mindfulness digitalt

Under träffarna görs en enkel övning som kallas kroppskanning, där man går igenom och fokuserar på olika delar av kroppen. Inga förkunskaper krävs. Du kan göra övningen sittande, liggande eller stående om du föredrar det.

Det kostar inget att delta.

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Anhörigträffar utomhus

Tisdagar kl 9.30-11.30


På anhörigträffarna som  anordnas utomhus är temat din hälsa och ditt välmående. Om du önskar enskilda samtal finns det möjlighet till det. Varje tisdag möts vi vid gårdsplanen utanför den Södra Flygeln på Hässleholmsgården. Ta med dig en liten fika. Den sista tisdagen i månaden ordnar vi en aktivitet, till exempel tipspromenad. Om din närstående vill och kan delta är hen också välkommen att vara med vid detta tillfälle. Anmäl dig gärna så att vi kan planera träffarna. Du anmäler dig via telefon eller e-post till Stina Lindén, 0451-26 87 36.

Anmäl dig via e-post


Anhörigträffar för dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

För dig som lever nära någon med psykisk ohälsa finns digitala anhörigträffar. På anhörigträffarna delas tankar, funderingar, oro och glädje tillsammans med andra i samma situation. Max antal deltagare är sex personer och en grupp startas när tillräckligt många anmält intresse. Meddela oss ditt intresse via e-post så återkommer vi till dig.

E-post till anhörigstöd


Samtalsgrupp för vuxensyskon

Syskonrelationen är en av de längsta vi har. Hur påverkas den när ens syskon har en sjukdom eller funktionsnedsättning? Kanske är du ett vuxensyskon och vill dela dina tankar och erfarenheter med andra som också känner igen sig i de här frågorna? Nationellt kompetenscentrum anhöriga anordnar kostnadsfria digitala samtalsgrupper för vuxensyskon. Grupperna träffas vid åtta tillfällen och startar så snart det är en full grupp. 

Digital samtalsgrupp för vuxensyskon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Skogsbad

Torsdagar och lördagar


Skogsbad passar dig som behöver återhämtning, avslappning, stressa ner, och "egentid". Vid ett skogsbad möts deltagarna på Hovdala för att spendera tid i skogen på ett särskilt närvarande sätt, med sinnena i en fördjupande kontakt med omgivningen. Att guidas genom olika övningar för återhämtning upplever många som befriande och tryggt.

Anmälan görs till Marianne Larsson, 070-380 30 94 / info@kallarbacken.se eller till anhörigstöd. 

Datum, tider och mer information om skogsbad Pdf, 239 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 239 kB)

Som anhörig kan du vilja prata om din situation och ha ett bollplank för dina tankar.


Rollen som anhörig

Har du funderingar i din roll som anhörig kan du vända dig till en anhörigkonsulent på Hässleholms kommun för samtal och vägledning.

 

Ungdom som missbrukar

Du som är anhörig till en ungdom som missbrukar kan få stöd via Maria Skåne Nordost.

 

Alkohol, droger, spel eller våld i nära relation

Om du behöver hjälp som anhörig till någon som har problem med alkohol, andra droger eller spel om pengar kan du prata med Individ- och familjesupporten. De kan även erbjuda samtalshjälp till dig med närstående som lever med våld i nära relation.

 

Psykisk ohälsa

Som anhörig till en person med psykisk ohälsa kan du få stöd via Stöttecenter. Du kan nå dem dygnet runt.

 

Demenssjukdom

Anhöriga till en person med demenssjukdom kan prata med demenssjuksköterskan.

 

Bekymmer med ekonomin

Om din närstående har bekymmer med ekonomin, kan du prata med våra biståndshandläggare.


Ta kontakt med oss

Ring till vårt kontaktcenter för att få hjälp vidare: 0451-26 70 00.

Tidningen Anhöringen skickas ut en gång om året till alla hushåll i Hässleholms kommun. Tidningen berättar fördjupat om vilket stöd du som anhörig kan få. I senaste numret kan du bland annat läsa om:


  • Hälsobesöket - ett verktyg för förbättringsarbete i skolan
  • ELoF - för barnen som inte går till skolan
  • Ett samhälle där alla kan delta - Autism- och aspbergerföreningen i Skåne
  • Integrerad psykiatri - Case management
  • Att leva vidare - krönika av Kristina Kjellqvist


Läs tidningen digitalt Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 11 MB)

Varannan torsdag skickas ett nyhetsbrev ut som riktar sig till dig som anhörig. Det innehåller information om vad som sker på området, både nationellt och lokalt.

Prenumerera på nyhetsbrevet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du ett behov av att få vila eller få tid till annat, kan du som anhörig ansöka om avlösarservice i hemmet. En biståndshandläggare hjälper dig med vilket stöd du kan få. Du når kommunens biståndshandläggare genom att kontakta kontaktcenter på 0451-26 70 00.

Avgifter i Hässleholms kommun. Öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor

Nej, du behöver inte bo tillsammans med den du stödjer. Du kan stötta en vän, en granne eller någon annan som inte är en familjemedlem.

Du kan få information om möjligheter och villkor för att få stöd. Du kan också få stödjande samtal, rådgivning, utbildning och avlösning. Du kan gå med i en anhöriggrupp eller vara med i hälsofrämjande aktiviteter.

Sidan uppdaterades