Hässleholms kommun

Plats: Hässleholm

Vägarbete under vecka 20

Under vecka 20 kommer det utföras ett antal mindre vägarbete i och omkring Hässleholm.

Garnisonsvägen

Mellan Dragonsrondellen och Thoréns förskola.

13/5: Fräsning av gata. Trafiken regleras med vakter, begränsad framkomlighet.

16/5: Asfaltering. Trafiken leds om.

Dragonsrondellen

Nattarbete. Totalavstängningar. Berörda fastigheter är informerade.

13-14/5 20:00-06:00 : Fräsningsarbete.

16-17/5 20:00-06:00 : Asfaltering.

Hovdalavägen

Mellan Kommendörsgatan och Majorsgatan.

Kväll/nattarbete.

13/5: Fräsning av gata. 18:00-21:00. Trafiken regleras med vakter, begränsad framkomlighet.

16/5: Asfaltering. Totalavstängning 18:00-06:00. Trafiken leds om. Berörda fastigheter är informerade.

Åhusvägen

16/5: Asfaltering. Trafiken leds om.

Infart till golfbanan

16/5 06:00-11:00: Asfaltering. Begränsad framkomlighet.

Väster

Mellankullagatan, Kaptensgatan, Gökropsgatan, Gethornskroken, Dalgatan

13-15/5. Asfaltering. P-förbud och begränsad framkomlighet i området.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: