Hässleholms kommun

Plats: Hässleholm

Anläggning av gång- och cykelväg längst Åhusvägen

Under v46-50 kommer vi att anlägga en gång- och cykel väg längst Åhusvägen. Det kommer tidvis vara begränsad framkomlighet, så visa hänsyn för personalen på plats och tänk på att anpassa hastigheten.

Åhusvägen

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: