Hässleholms kommun

Plats: Vittsjö

Belysningen längs Vittsjö motionsspår repareras

Vi behöver tillfälligt släcka delar av belysningen längs kommunens motionsspår i Vittsjö. Armaturerna ska repareras från och med den 20 oktober.

Ny belysning på gång

Det är södra delen av den totalt 2,5 kilometer långa motionsslingan som berörs av nedsläckningen då repararationsarbetet påbörjas den 20 oktober. Resten av slingan kommer att fungera som vanligt.

Hur länge slingan kommer att vara släckt är oklart. Aktuell status kommer att publiceras här på webben.

Parkering hänvisas till vändplatsen i slutet av Movägen vid motionsslingans norra del.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: