Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Svenskundervisning som ger trygghet och bättre språkkunskaper

Under våren har omsorgsförvaltningen i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och Komvux erbjudit kurs i vårdsvenska för medarbetare. Satsningen har bidragit till bättre språkkunskaper och att medarbetarna känner sig tryggare i arbetet.

- Att satsa på språkutvecklande arbetsplatser är idag nödvändigt för kompetensförsörjningen och kvaliteten i verksamheten men också för individen, dvs medarbetarens känsla av att kunna utvecklas i yrket. Och verksamheten byggs ju av varje medarbetare och dennes insats, säger Johanna Rosén, utbildningssamordnare.

Att höja medarbetares individuella språkkunskaper bidrar till att medarbetarna:

  • utför ett bättre omvårdnadsarbete,
  • samarbetar bättre med andra professioner,
  • känner större trygghet i uppdraget,
  • kan delta i verksamhetens utveckling med större delaktighet,
  • större möjlighet till egen utveckling.

Den 26 juni avslutade 19 medarbetare den första kursen och i utvärderingen säger medarbetarna att de känner sig stärkta i språket och i kunskaper inom yrket och att de känner sig mer trygga i att kommunicera på sin arbetsplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: