Hässleholms kommun

Uppleva och göra

Justerade taxor, avgifter och normer för uthyrningslokaler

Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om justering av taxor, avgifter och normer för uthyrningar av kommunens lokaler och anläggningar med start den 1 juli i år.

Generell höjning för uthyrningar

Föreningar, företag och privatpersoner kan hyra kommunala anläggningar, lokaler och gräsytor av kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om bland annat höjda avgifter och förändrade prioriteringar i kommunens uthyrningsverksamhet.

Förändringarna träder i kraft den 1 juli i år och innebär följande:

  • taxor höjs generellt med 10 %
  • justerad prissättning för permanenta lokaler där till exempel verksamheter för rörelse prioriteras mer än andra lokaler.
  • föreningar som är knutna till Riksidrottsförbunder med deltagare i åldern
    7-20 år får tillgång till tider före andra.
  • för åldersmixade grupper gäller mellantaxa, istället för majoriteten av deltagarnas ålder.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: