Hässleholms kommun

Kommun och politik

Eldningsförbudet upphävt

Nu är eldningsförbudet i Hässleholms kommun hävt på grund av att brandrisken har sjunkit. Det innebär att det från och med klockan 16.00 den 29 maj är tillåtet att elda i skog och mark igen. Men var gärna fortsatt försiktig och glöm inte att följa allemansrätten.

Tänk på det här om du ska elda utomhus

 • Det är du som startar elden som ansvarar för att den inte sprider sig eller skadar djur och natur.
 • Elda gärna på fasta grillplatser eller på upphöjda grillar med ben eller stativ. Det är säkrare än att elda på marken.
 • Ha alltid tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
 • Undvik att elda om det blåser hårt. Då kan gnistor flyga iväg och starta en brand.
 • Undvik att elda på underlag som mossa, torvmark eller jordig skogsmark. Grus eller sandig mark är säkrare att elda på.
 • Elda aldrig på eller nära intill berghällar eller stenblock. Det kan skada berget.
 • Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Att ta ris, grenar eller näver från levade växter är inte tillåtet.
 • Elda inte sopor.
 • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen.

Så här släcker du en eld säkert

 1. Häll på rejäla mängder vatten på elden och rör om i askan med till exempel en spade.
 2. När askan har svalnat något känner du på den med handen. Om den känns sval kan du lämna eldplatsen.
 3. Om du har eldat på marken och inte i en fast eldstad kan du också återställa platsen så gott du kan, så att det inte syns att det varit en eld där.

Mer information

Du kan få fler tips och råd om hur du eldar säkert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida. Om du vill lära dig mer om vad allemansrätten säger om att elda i naturen kan du läsa mer om det på Naturvårdsverkets hemsida.

Säkerhet vid eldning i skog och mark (msb.se) Länk till annan webbplats.

Eldning (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: