Hässleholms kommun

Näringsliv och företag

Företagsklimatet i Hässleholm får "grönt ljus"

Arbetet med företagsklimat och företagsservice under 2024 har gett resultat. Det visar Svenskt Näringslivs enkät för 2024. De satsningar som gjorts handlar om att stärka dialogen med lokala företagare, att utöka och förbättra kommunens företagsservice och tillgänglighet samt lyfta fram de många duktiga företagare som finns i kommunen. Hässleholms kommuns resultat har ökat från 2,94 till 3,0.

- Det här är en del av ett arbete och en trend, säger Johan Dalén, regionchef för Svenskt Näringsliv Skåne, om det faktum att Hässleholms kommun höjt sig inom en rad områden när det gäller företagsklimatet.

Under tisdag samlades representanter för de 33 skånska kommunerna för att ta del av Svenskt Näringslivs enkätundersökning för 2024. Undersökningen visar att Hässleholms kommun har kommit över en viktig spärr, som innebär att företagsklimatet är ”godtagbart” i kommunen. Endast sex av 33 skånska kommuner ligger på nivån ”bra”.

Johan Dalén refererade till vad medarbetare på Svensk Näringsliv i Skåne sagt om arbetet som just nu bedrivs i Hässleholms kommun:

- Vi tror att det här bara är början för Hässleholms kommun.

Svenskt Näringsliv redovisar varje år företagens svar på den enkätundersökning som mäter hur företag upplever företagsklimatet i Sveriges kommuner. Omdömet för Hässleholms kommun har ökat från 2,94 till 3,0 av max 5,0.

- Vi har jobbat hårt för att utöka dialogen med näringslivet genom företagsbesök, mingelträffar och träffar i stationsorterna. Vi lyssnar av vad företagen tycker är bra med kommunens verksamhet och vad vi behöver förändra eller jobba vidare med. Vi har ett nära samarbete med kommunens företagsföreningar som också lyfter vikten av att vi jobbar tillsammans, säger Lena Wallentheim, kommunstyrelsens ordförande (S).

Den nationella rankningen släpps i höst, den 25 september.

Flera områden har utvecklats positivt

Undersökningen visar att de områden där den största förbättringen skett är

  • Dialogen med kommunens beslutsfattare (+ 0,4)
  • Information till företagen (+ 0,3)

- Hässleholms kommun har ett fantastiskt och rikt näringsliv med nästan 5900 företag. Det är viktigt att företagen upplever att företagsklimatet är bra så att de har förutsättningar att kunna växa och expandera här. Det stärker även kommunen som plats och attraherar nya företag. Vi har exempelvis utmaningar vad gäller byggklar industri- och verksamhetsmark i vissa delar av kommunen men vi jobbar för att komma i kapp. Det är ett långsiktigt arbete som tar tid, säger Lina Bengtsson, kommunalråd (M).

Vilka insatser anser företagen skulle stärka företagsklimatet?

Svenskt Näringslivs undersökning visar att de områden som Hässleholms kommun enligt företagarna bör prioritera för att ytterligare stärka företagsklimatet är:

  • Minskad brottslighet och ökad trygghet
  • Bättre dialog mellan kommunen och företagen

- För att förbättra företagsklimatet ytterligare är det viktigt att vi tillsammans lyfter alla fördelar som Hässleholms kommun har men också vad vi behöver utveckla för att det ska bli ännu bättre. Ett rikt näringsliv bidrar till en god skattekraft i kommunen och är avgörande för dess utveckling, säger Hanna Nilsson, oppositionsråd (SD).

Just nu pågår ett särskilt prioriterat arbete för att stärka företagsklimatet, där Hässleholms kommun och lokala näringslivsorganisationer har ett nära samarbete.

- Under hela 2024 är företagsklimat och företagsservice ett av tre strategiska områden som hela kommunorganisationen jobbar med. Jag hoppas därför att vi kommer att se fler positiva resultat i framtida undersökningar, säger Ulf Bengtsson, kommundirektör.

  • Vi har ett aktivt arbete med att skapa mötesplatser för att företag inom kommunen ska kunna träffas och skapa nätverk. Samtidigt lyfter vi aktuella teman som hållbarhet, affärsutveckling och ambassadörskap där lokala företag bjuds in och kan berätta hur de jobbar med dessa frågor, säger Stefan Larsson, näringslivschef.

Fakta: Pågående insatser för att stärka näringslivsklimatet

- Årligen görs över 100 företagsbesök för att få en ökad förståelse för näringslivets förutsättningar inom kommunen.

- Kontinuerliga näringslivsråd tillsammans med företrädare från lokala företagarföreningar för diskussion om aktuella frågor som berör näringslivet.

- Näringslivsfrukostar med olika teman.

- Nyhetsbrev och inlägg i sociala medier där vi lyfter lokala företag och aktuell information för att visa på den mångfald av duktiga företagare som finns i kommunen.

- Insatser för att förbättra arbetet mot brottslighet och öka tryggheten för näringslivet.

- Arbete med att fortsätta utöka och förbättra kommunens företagsservice och tillgänglighet i form av kontaktcenter, företagslotsfunktion, utökning av antal e-tjänster med mera.

För dig som vill läsa mer

hassleholm.pdf (foretagsklimat.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: