Hässleholms kommun

Uppleva och göra

Skåneleken - en ny mötesplats

Hässleholms kommun har fått en ny mötesplats för barnfamiljer, skolor och andra som vill njuta av skogen nära stan. I den mysiga skogsdungen bakom Hässleholmsgården leker barnen i hinderbanan medan den medföljande vuxne tillagar matsäcken vid eldstaden under tak alldeles intill.

Skåneleken uppmuntrar till lek utomhus och i skogen

Kultur- och fritidsförvaltningen har färdigställt en naturlekplats alldeles invid Hässleholmsgårdens motionscentral, i utkanten av centrala Hässleholm. Här kan familjer, skolor och föreningar träffas, träna och umgås i naturen.

Hinderbanan uppmuntrar till motion och rörelse för framförallt den mindre besökaren. Efter strövtåg i skogen med promenader längs stigar och gångvägar övas här balans och koordination. Det finns ribbor att klänga i, nät att klättra över och stockar att gå balansgång på. De små kan springa runt och roa sig själva medan vuxna i lugn och ro kan förbereda matsäcken och göra upp eld under tak vid nya grillplatsen med bänkar. Ett rastbord med sittplatser finns alldeles utanför grillhuset.

För närvarande finns fem hinder men målet är att bygga ut med fler aktiviteter efterhand.

Hässleholmsgården ett givet val

Skogen på Hässleholmsgården var en given placering för naturlekplatsen, då området sedan länge är en populär mötesplats med stor utvecklingspotential. Det är ett lättillgängligt område med bra parkeringsmöjligheter.

Förutom motionscentral med motionsspår och utegym finns här vanlig lekplats och stora gräsytor där en rad välkända och publika evenemang har arrangerats genom åren. Skåneleden nord-syd passerar också området.

Finansiering med hjälp från regionen

Hinderbanan är en del av Region Skånes och Hässleholms kommuns satsning på lekfull rörelse i naturen för barn och unga. Kultur- och fritidsförvaltningen fick under 2023 del av Region Skånes och Regionala utvecklingsnämndens satsning kopplat till vandringsleder och naturupplevelser.

Förutom naturlekplatsen har kommunen även kunnat köpa in ett par nya vindskydd, rastbord, regntunnor till eldstäderna vid samtliga lägerplatser samt ställa iordning en helt ny lägerplats i Hillarp utmed Skåneleden.

Lekplats med hinder i skogen och en grillplats med tak i bakgrunden.

Naturlekplatsen med grillhus ligger i en skogsdunge intill Hässleholmsgården. Foto: Carina J Lindholm

Grillplats med bänkar under tak.

Det finns sittplatser både under tak och vid ett rastbord. Foto: Carina J Lindholm

Lekplats med hinder i skogen.

I härlig skogsmiljö kan barn öva motorik, balans och koordination. Foto: Carina J Lindholm

Glada barn klättrar i ett näthinder på lekplatsen i skogen

Elever från Silviaskolan i Hässleholm med rörelseglädje besöker naturlekplatsen. Foto: Carina J Lindholm

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: