Hässleholms kommun

Utbildning och barnomsorg

Vårdnadshavarenkät för dig med barn i kommunal förskola

Med start 2024 genomför Hässleholms kommun en gemensam vårdnadshavarenkät för alla vårdnadshavare som har barn i de kommunala förskolorna.

En del i det systematiska kvalitetsarbetet

- Vårdnadshavarenkäten är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Att samla in och analysera vårdnadshavarnas synpunkter är viktigt för att vi fortlöpande ska kunna utveckla kvaliteten i förskolorna, säger Christer Pettersson, verksamhetschef för förskolorna.

Enkäten skickas ut digitalt

Enkäten kommer att skickas ut till vårdnadshavarna via den digitala kommunikationskanalen Planering förskola, men länkar och QR-koder till enkäten kommer också att finnas tillgängliga på förskolorna.

Anonyma svar

Svaren är anonyma, och kommer att sammanställas och analyseras på både avdelnings-, enhets- och kommunnivå.

Ett svar per förskolebarn

Förskolorna önskar ett svar per barn. Om vårdnadshavare har flera barn i förskola, svarar de en gång för varje barn. Det går också bra att två vårdnadshavare med gemensam vårdnad svarar var för sig, men fortfarande med ett svar per barn.

- Vi tror ett de flesta vårdnadshavare med gemensam vårdnad om ett barn har en ganska samstämmig bild av förskolan. Men vi vill också ge möjlighet för vårdnadshavare som har skilda uppfattningar att svara var för sig.

Enkäten öppen mellan 26 januari och 11 februari

Enkäten öppnar fredagen den 26:e januari. Söndagen den 11:e februari är sista dagen för att besvara den.

 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: