Hässleholms kommun

Kommun och politik

Hässleholms kommun och polisen fortsätter samverka för att förebygga bränder

Under den senaste tiden har Hässleholms kommun drabbats av flera bränder i garage, sophus och bilar. Kommunen och polisen samverkar sedan tidigare kring problemet och har kontinuerlig dialog om händelserna som inträffat. Samverkansarbetet kommer fortsätta och intensifieras framöver för att minska risken för fler bränder.

Hässleholms kommun har sedan länge en nära samverkan och kontakt med polisen för att kunna hantera olika utmaningar och säkerställa invånarnas trygghet. Under nästa vecka kommer representanter från kommunledningen och polisen att träffas med anledning av den senaste tidens händelser för att diskutera fortsatt arbete med att minska risken för nya bränder.

– Bränderna som har inträffat i vår kommun på senare tid är djupt oroande. Vi tar detta på största allvar och arbetar för att sätta stopp för dessa brott genom fortsatt samverkan och nära dialog med polisen. Vi behöver kraftsamla tillsammans för att fortsätta bekämpa denna oacceptabla utveckling och för att öka tryggheten i samhället, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Att se dessa bränder i vår kommun är verkligen beklagligt, och det är en negativ trend vi måste vända. Vi har ett nära samarbete med polisen och kommer att fortsätta med det för att våra invånare ska kunna leva i en trygg och säker miljö, säger Lina Bengtsson (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Anna-Karin Davidsson är tillförordnad lokalpolisområdeschef i Hässleholm. Hon stämmer in i att fortsatt samverkan är ett viktigt verktyg i arbetet med att förhindra fler bränder.

– Naturligtvis följer vi utvecklingen noga och det påverkar hur vi använder våra resurser, berättar hon. Till exempel har vi tagit beslut om övervakning med drönare för att förebygga, förhindra och upptäcka nya bränder. Fortsatt samverkan med kommunen och andra aktörer i samhället är av stor vikt för att bryta utvecklingen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: