Hässleholms kommun

Näringsliv och företag

Näringslivsklimatet - högst upp på agendan

Kommunens förvaltningar och bolag gör gemensam sak med näringslivet för att förbättra synen på Hässleholm som företagarkommun.

Näringslivsklimatet är just nu ett av de mest prioriterade områdena att arbeta med för Hässleholms kommun. Det har bildats en koncernövergripande grupp som ska arbeta för att Hässleholm så snart som möjligt ska nå bättre placeringar i olika mätningar.

För att lyckas skapa ett hållbart bättre företagsklimat kommer delar av handlingsplanen att göras tillsammans med näringslivet, medan andra delar såsom handläggningstider och attityder till företagare kommer att hanteras internt inom kommunen. Det är ett långsiktigt arbete, men kommunens förvaltningar och bolag är angelägna om att påbörja arbetet och sätta in åtgärder så fort som möjligt.

– Det finns mycket energi och vilja bakom det här. Förbättringsarbetet kommer att få fäste i hela den kommunala organisationen och många företrädare för näringslivet är involverade, säger Martin Franklin, förvaltningschef för arbetsmarknadsförvaltningen.

Magnus Peterson, ordförande för Företagarna Hässleholm, säger att näringslivet kommer att ge sitt bidrag för att bryta ner fokusfrågorna till handling:

– Samarbetet mellan kommun och näringsliv kommer att bära frukt, det är jag övertygad om.

Niklas Sigesgård, Hässleholms Företagsgrupp, pekar på en rad strategiska frågor att arbeta med, som kompetensförsörjning och markexploatering:

– Jag upplever engagemang och en genuin vilja. Nu gäller det att vi drar åt samma håll, tar ett gemensamt ansvar och sätter strålkastarljuset på rätt saker – det vill säga saker som vi konkret kan jobba med och inte bara negativa attityder.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: