Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Trygghetsvandring på Ljungdala

Den 18 oktober ordnar det lokala Brottsförebyggande rådet (Brå) en trygghetsvandring på Ljungdala i Hässleholm. Välkommen att delta oavsett om du är ungdom eller vuxen Vandringen startas och avslutas vid multisportarenan. Tänk på att ta på kläder efter väder.

Tid

Onsdag 18 oktober klockan 18.00-20.00

Plats

Samling vid multisportarenan

Anmäl dig i förväg

Senast den 17 oktober vill vi veta om du kommer att delta.

Anmäl dig på e-post till maria.roosbrostedt@polisen.se.

Vad är en trygghetsvandring?

En trygghetsvandring är en form av inventering av utomhusmiljön på en specifik plats. Syftet är att få en förbättrad och tryggare utomhusmiljö genom att samla in tankar och synpunkter från de som nyttjar platsen och de som förvaltar den. Alla synpunkter som kommer fram under trygghetsvandringen protokollförs.

Varmt välkommen Hälsar Sven Lundh, Ordförande i lokala Brå och Maria Roos Brostedt, kommunpolis.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: