Hässleholms kommun

Uppleva och göra

Seminarium om barns konst och kreativa utveckling

Hur arbetar man framgångsrikt med barns konst och hur synliggör man deras skapande? Välkommen att ta del av framgångsrika projekt inom ämnet, delta i kompetensmingel och knyta värdefulla kontakter under en dags seminarium på Hässleholm Kulturhus!

Datum och tid: Onsdag 11 oktober kl. 9:30-15:00
Plats: Röda salongen, Hässleholm Kulturhus

Seminariet riktar sig främst till dig som vill synliggöra och stärka barns skapande. Du kan till exempel jobba på kulturskola, konsthall, museum och bibliotek. Kanske är du politiker, kulturchef, kultursekreterare, kulturombud, bildlärare eller fritidspedagog?

Under dagen delas berättelser och erfarenheter från deltagare i projektet "Se din konst", samt andra kulturaktörer som jobbar med att lyfta barns röster genom kreativt skapande.

Passa även på att se utställningen "Se vår konst! Barnens tid i konsten" i utställningshallen.

Dagens program

9:30-10:00: Fika / Registrering / Utställningen “Se vår konst”.

10:10-10:50: Se Din Konst. Demokratiarbete genom barns konstnärliga och kreativa utveckling. Erfarenheter från olika verksamheter i nio skånska kommuner.

10:50-11:40: Tomelilla Kulturskola. Arty Party - Lekfull konst på gång.

11:40-12:00: Frågestund.

12:00-13:00: Lunch (på egen hand).

13:00-14:00: Turning Tables Danmark. Hur stärks barn och ungas demokratiska röst genom arbete med konst och kultur?

14:00-14:40: Kompetensmingel och kaffe.

14:40-15:00: Avrundning.

Anmälan

Det är helt kostnadsfritt att delta! Men du behöver anmälan din medverkan.

Till anmälan Länk till annan webbplats.

Projektet "Se din konst"

15 september till 3 november visas utställningen “Se vår konst! Barnens tid i konsten“ i utställningshallen på Hässleholm Kulturhus. Cirka 250 barn i mellanstadieålder från nio skånska kommuner visar sin konst i en unik samlingsutställning. Konsten har skapats på bibliotek, skola, konsthall, förening och kulturskola. Barnen har olika bakgrund och erfarenheter; vissa går på anpassad grundskola andra har sin bakgrund i ett annat land.

Med ABF MittSkåne som huvudman och kulturföreningen MedVind som utförande samarbetspartner startade projektet "Se din konst" i oktober 2021. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet är att stärka och lyfta skånska barns konst genom fysiska utställningar, metodutveckling och barns inflytande. Projektet pågår till september 2024.

På scen: Liga Lagzdina (projektledare), Lone Bach Borius (projektledare), Karolina Nilsson (kommunikatör) och Cecilia Mallard (administratör).

Tomelilla Kulturskola

1989 startade Tomelilla Bildkonstskola. Tomelilla blev därmed en av de platser i Sverige som var först med att starta en bildkonstskola för barn. Idag ingår Bildkonstskolan i Kulturskolans verksamhet. Undervisningen utgår från ett konsthistoriskt perspektiv. Att arbeta med bild är en upptäcktsresa i fantasins, tankens och känslans värld.

Målet är att stimulera barns kreativitet, lust att skapa och utveckla barns förmåga att iaktta och själva göra bilder. Varje år avrundas med en stor utställning i Tomelilla konsthall. Temat för utställningen bestäms tillsammans med barnen och genomsyrar arbetet under året.

På scen: Erica Wedman (konstnär och bildpedagog på Tomelilla Kulturskola), Peter Antonsson (musiker och bildpedagog på Tomelilla Kulturskola) och Sara Dahl (sångpedagog, dramapedagog och koordinator på Tomelilla Kulturskola).

Turning Tables Danmark

Turning Tables Danmark etablerades 2016 som en avdelning av den internationella organisationen med samma namn. Fokus är på barn och unga som har extra behov att stärka sina färdigheter, uppleva samhörighet och öka självkänslan. Detta sker genom musik-, film- och fotoskapande. Barn och ungdomar ses som kulturproducenter och kulturlivet i Danmark stärks när det ges plats för unga som vanligtvis inte syns i kulturen eller det offentliga rummet.

På scen: Martin Højland (medgrundare och direktör) och Alex Ferlini (verksamhetschef).

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: