Hässleholms kommun

Trafik och resor

Gatubelysning utmed statliga vägar kommer stängas ner under hösten

Under hösten 2023 kommer Hässleholms kommun påbörja arbetet med att släcka ner all kommunalägd gatubelysning utmed statliga vägar. Detta är en följd av Tekniska förvaltningens åtgärdsplan för en budget i balans som är antagen av Kommunstyrelsen.

Varför släcks belysningen?

I januari 2025 börjar nya lagkrav för belysningsanläggningar gälla. För att uppfylla de nya kraven kommer Hässleholms kommun behöva göra omfattande renoveringar av vår kommunala belysning.

En del av den belysning som kommunen förvaltat står längst statliga vägar. Problemet med den belysningen är att vi inte får bestämma hur den ska utformas under den kommande renoveringen. I stället måste vi hålla oss till de nya krav Trafikverket ställer på den.

Att uppfylla Trafikverkets nya krav skulle kosta runt 100 miljoner kronor för Hässleholms kommun. Vi kommer därför under hösten 2023 börja släcka all kommunalägd gatubelysning utmed statliga vägar.

Vi kommer att låta de belysningsstolpar som är i godtagbart skick stå kvar under en tid utifall väghållaren är intresserad av att ta över anläggningarna. Resterade kommer vi att avveckla och ta ned.

All belysning som vi tar ner längst icke-kommunala vägar kommer inte att återmonteras.

– Varje krona som kommunen behöver lägga på statens vägnät innebär mindre medel till andra centrala kommunala verksamheter. Vi har full förståelse för att det här kommer att väcka besvikelse bland dem som drabbas och har uppmärksammat Trafikverket på vissa vägsträckor där vi menar att belysningen bör vara kvar. Hur Trafikverket kommer att prioritera och hantera detta vet vi tyvärr inte i dagsläget, säger Urban Widmark.

Vilka belysningspunkter släcks?

Ungefär 1500 kommunala belysningspunkter kommer släckas. I vissa fall kan även privat ägda belysningsanläggningar påverkas på grund av att strömförsörjningen till dessa anläggningar tas ifrån stolpar som står längst statliga vägar.

Om du vill ta reda på om en väg är kommunal eller statlig kan du använda Trafikverkets kartverktyg (NVDB)

NVDB på webb (trafikverket.se) Länk till annan webbplats.

Hur vet jag om belysningspunkten är kommunal eller statlig?

Stolpar utmed det statliga vägnätet som hanteras av Trafikverket är märkta med två vita klisterlappar med texten Trafikverket på den ena och en sifferbeteckning på den andra, kommunala lyktstolpar längst statlig väg är omärkta men kommer i samband med nedsläckningen få en röd markering.

Har du frågor om belysning utmed statliga vägar?

Vi hänvisar till Trafikverket för frågor om belysning på statliga vägar.

Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Vi samlar svaren på de vanligaste frågorna på www.hassleholm.se/gatubelysning Länk till annan webbplats..

Sidan uppdateras fortlöpande.

Mer information

Du kan följa arbetet och hitta mer information på följande sida:

Gatubelysning utmed statliga vägar stängs ner under hösten | Hässleholms kommun (hassleholm.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: