Hässleholms kommun

Näringsliv och företag

Resultat från mätningen av företagsklimatet 2023

Igår, den 20 september, släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking kring företagsklimatet i landets alla kommuner. Hässleholms kommun hamnar på plats 243 i årets mätning, vilket är en uppgång med tio placeringar sedan i fjol.

- Vi i det nya styret kommer att jobba hårt med att lyfta Hässleholm i rankingen framöver, inte minst genom att lyssna av näringslivets behov, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande.

En årlig rapport

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var företag i landet upplever att det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2023 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2023 och ytterligare en tredjedel med offentlig statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) samt UC.

Hässleholms kommun ökar i rankingen

Hässleholms kommun har i Svenskt Näringslivs enkätundersökning ökat i ranking med 10 placeringar sedan föregående års undersökning. Bryter man ner undersökningen till olika delområden så ser man en kraftig förbättring på området ”tillgång till kompetens” där Hässleholm ökat med 76 placeringar sedan i fjol (plats 135 av 290 kommuner).

När det gäller delområden som rör upplevelsen av attityder och bemötande från kommunen så hamnar Hässleholms kommun i bottenskiktet av rankingen.

Fler arenor för möten och dialog

- Vi gör företagsbesök, anordnar näringslivsträffar och arrangerar centrumvandringar men det är tydligt att vi behöver skapa ännu fler arenor för möten och dialog, inte minst ute i våra tätorter, säger Lena Wallentheim (S).

Rankingen är en sammanvägning av hur 191 företag svarat på Svensk Näringslivs enkäten samt offentlig statistik. Hässleholms kommun har närmre 6 000 företag. Av de företag som har svarat på enkäten har cirka 70 procent av företagen på något sätt varit i kontakt med kommunen det senaste året.

Mycket har vi direkt rådighet över men inte allt

- Vissa frågor som lyfts i Svenskt Näringslivsmätning har vi som kommun direkt rådighet över medan andra har ett svagare samband, Lina Bengtsson, säger förste vice ordförande (M).

Hon nämner flera för näringslivet strategiska frågor där kommunen kan påverka.

- Vi har flera detaljplaner på gång för ny verksamhetsmark och samverkar med Eon för att bygga ut nätkapacitet. Vi samverkar även med polis och kronofogdemyndigheten för ökad trygghet, säger Lina Bengtsson, förste vice ordförande (M).

Brottslighet och otrygghet en återkommande utmaning

Just påverkan av brottslighet och otrygghet är ett annat område där Hässleholm placerar sig lågt (277 av 290 kommuner).

Oppositionsråd Hanna Nilsson (SD) anser att näringslivsfrågorna ständigt ska ligga högt på agendan.

På många sätt ska företagarna ses som våra främsta ”kunder”, eftersom näringslivet ser till att arbetstillfällen skapas och att samhället rullar. Vi bör se bortom politiken, förbättra kommunens service, bejaka goda idéer och framför allt se till att genomföra dem.

Näringslivet vill jobba tillsammans med kommunen

Näringslivets representanter tror på den potential som finns i Hässleholm och betonar samarbete mellan företagen och kommunen som en framgångsfaktor de kommande åren.

- Tillsammans med kommunen kan vi få ett mycket bättre resultat där vi utifrån våra olika roller kan stärka och dra åt samma håll, säger Jonas Olsson, ordförande för Företagarna Hässleholm.

Han och Magnus Petersson, ordförande för Företagarna Vinslöv, pekar på ett antal frågor som är av stor vikt för näringslivet, som förstärkt elkapacitet, kompetensförsörjning och tillgänglig verksamhetsmark.

- Detta, liksom att stärka kommunens företagsservice, är viktiga frågor för oss. Det är avgörande för näringslivets utveckling och tillväxt, säger Magnus Petersson.

Fredrik Pålsson, ordförande i Hässleholms företagsgrupp, delar uppfattningen och tror att näringslivet tillsammans kan lyfta fram Hässleholm som den starka företagskommun man är.

- Det är av stor betydelse att vi pratar väl om vår plats och jobbar med attraktivitet och vårt gemensamma platsvarumärke.

Om undersökningen

Vill ni fördjupa er i Hässleholms kommuns siffror hittar ni länk till undersökningen här, Foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: