Hässleholms kommun

Uppleva och göra

De vill lära av Hässleholm

Hässleholms kommun är berikad med en stor variation av naturtyper som bjuder in till unika naturupplevelser och möjligheter till friluftsliv såsom vandring och cykling. I september och oktober får vi besök från andra destinationer för att de vill se och lära av vårt arbete med vandringsleder och strövområden.

Dummybild

Besök från Jönköping och Västerås

Under torsdagsförmiddagen hade kultur- och fritidsförvaltningen, Hässleholms kommun, besök från Region Jönköpings län som är i startgroparna med uppbyggnaden av Smålandsleden. De vill titta lite närmare på olika exempel utanför länet för att hämta inspiration och kunskap.

En grupp på cirka 25 personer fick under onsdagen information och skötselutbildning av Stiftelsen Skånska Landskap på Fulltofta Naturcentrum utanför Höör. Det fanns också önskemål om att höra hur en skånsk kommun jobbar med sina vandringsleder, både med Skåneleden men också egna lokala leder. Förfrågan gick till Hässleholm som under en förmiddag tog emot gruppen, bestående av såväl driftspersonal som tjänstepersoner, på Hovdala Vandringscentrum.

- Vi är stolta över att få visa upp Hovdala och Hässleholm och över vårt arbete med Region Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap, säger Carina Jönsson Lindholm, verksamhetsutvecklare i Hässleholms kommun.

Gruppen fick besöka några utvalda ledsträckor och medarbetarna från Hässleholms kommun berättade om hur arbetet är organiserat med alltifrån skötsel och underhåll till kommunikation, marknadsföring och utveckling.

- Kommunerna arbetar efter regionens styrdokument och kvalitetsstandard. Den inventering som nyligen gjorts visar att vi håller en mycket god kvalitet på såväl leder som faciliteter, berättar Conny Jönsson, enhetschef kultur- och fritidsförvaltningen.

I mitten av oktober kommer Västerås stad med grannkommuner på besök, som står inför ett arbete med att vidareutveckla Bruksleden.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: