Hässleholms kommun

Trafik och resor

Gör din resa hörd!

I september 2023 kan skåningarna påverka framtida gångvägar, cykelvägar, bilvägar, järnvägar och kollektivtrafik i en stor resvaneundersökning. Undersökningen görs på uppdrag av Region Skåne i samarbete med Skånes kommuner och Trafikverket.

Illustrerad bild över Skåne och olika trafikslag.

Svaren påverkar på riktigt

125 000 slumpvis utvalda skåningar kommer att få svara. Svaren är anonyma och viktiga, för de kan inte ersättas av någon annans. Ju fler svar vi får in desto bättre och rättvisare kommer vårt kunskapsunderlag att spegla hur skåningarna verkligen reser, säger Stefan Larsson, näringslivschef i Hässleholms kommun.

Om undersökningen

En omfattande resvaneundersökning görs ungefär var femte år för att kartlägga hur skåningarna reser. Resultaten används sedan som underlag i utvecklingen av infrastruktur i Skåne för att skapa bättre förutsättningar för hållbart resande. Undersökningen görs på uppdrag av Region Skåne i samarbete med Trafikverket och Skånes kommuner.

Om du är en av de utvalda får du svara på frågor om alla trafikslagen och fylla i en resedagbok. Oavsett om du reser mycket eller lite, och oavsett hur du tar dig fram, är du en del av trafiken. Därför är det viktigt att så många som möjligt av de utvalda svarar på undersökningen. Resultatet hjälper till att planera framtidens gångvägar, cykelvägar, bilvägar, järnvägar och kollektivtrafik. Resultatet används av kommunen, Region Skåne och Trafikverket.


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: