Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Nu mäter vi tryggheten

Upplever du några problem där du bor? Känner du dig trygg när du rör dig ute på kvällarna? Du kan vara en av drygt 82 000 personer som får svara på en enkät om trygghet. Enkäten genomförs varje är av polisregion Syd tillsammans med kommunerna.

I dagarna kommer 82 800 personer som bor i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne och är mellan 16 och 85 år att få brev av polisen och kommunen. Det är dags för den årliga trygghetsmätningen där slumpmässigt utvalda invånare har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

– Jag vill uppmana så många som möjligt att svara på enkäten och dela med sig av hur de upplever tryggheten. Det är viktigt i vårt fortsatta arbete med att vår kommun ska vara trygg att leva och verka i, säger Johanna Flogstam, drog- och brottsförebyggande samordnare i Hässleholms kommun.

Du kan svara digitalt eller på papper

Du kan välja mellan att svara på pappersenkäten eller digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk. Svaren är anonyma men registreras uppdelat på olika områden i kommunen för att ändå ge en så noggrann bild av erfarenheterna som möjligt.

Cirka 2100 personer i Hässleholms kommun kommer att få möjlighet att svara på enkäten och resultatet ger ett viktigt underlag för polisen och kommunens framtida arbete.

– Om du är en av dem som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är viktigt för oss att många svarar. Resultatet är ett av de viktigaste underlagen vi har för att prioritera och förebygga problem och brott i samverkan mellan polis, kommun och andra parter, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om hur medborgarna ser på sin boendemiljö ställs frågor också om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna upplever eventuella problem där de bor, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de är oroliga för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens lokala verksamhet.

Undersökningen skickas ut den 14 augusti och avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras under hösten.

Läs mer på polisens hemsida Länk till annan webbplats.

Enkäten i siffror

  • 82 800 får enkäten hemskickad.
  • 2 100 Hässleholmare ombeds svara på enkäten.
  • 16-85 år, så gamla är de som ombeds svara på enkäten.
  • 14 augusti skickas enkäten ut
  • Du har 2 månader på dig att svara

Så många svarar i Skånenordostkommunerna

  • Kristianstad 1800
  • Bromölla 900
  • Hörby 600
  • Osby 900
  • Östra Göinge 900

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: