Hässleholms kommun

Uppleva och göra

Så kan du hjälpa om olyckan skulle vara framme

Vill alla andra bada samtidigt som du? Är det svårt att hitta parkering? Tänk på att alltid parkera så att Räddningstjänsten kan komma fram. Det kan rädda liv! Om din bil blockerar vägen ner till badplatsen förlorar Räddningstjänsten dyrbar tid och kan innebär att de inte kan få med sig all utrustning som de behöver.

Badplats med en brygga.

Foto: Thomas Lindahl

Tänk på detta när du tar dig till badplatsen

 • Kan du cykla till badplatsen och lämna bilen hemma? Gör det.
 • Parkera aldrig framför bommar eller vägar som leder ner mot en badplats
 • Undvik att parkera nära utfarter och infarter.
 • Ställ bilen nära körbanans kant och parkera helst på samma sida som andra bilar parkerat.
 • Parkera på avsedda parkeringsplatser.

Om olyckan inträffar när du är på plats

 • Är du först på plats? Ropa på hjälp och ring 112. Du kan också be någon annan ringa.
 • Hjälp personen i nöd att komma upp ur vattnet.
 • Påbörja hjärt- och lungräddning om personen är livlös och fortsätt tills ambulans eller räddningstjänst tar över.
 • Se till att utryckande fordon kan komma fram till olycksplatsen
 • Håll dig undan olycksplatsen och hjälp räddningstjänsten att uppmana andra människor som kan vara i vägen att lämna utrymme för räddningspersonalen så att de kan arbeta ostört.
 • Filma eller fotografera aldrig en olycksplats utan respektera den drabbades integritet

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: