Hässleholms kommun

Kommun och politik

Kommunen och Polisen i samverkan för att öka tryggheten i Hässleholm

De senaste händelserna med mordförsök och sprängningar i Hässleholm sätter nytt ljus på det viktiga arbetet med att hantera och förebygga brott. Kommunen och Polisen har en nära samverkan för att tillsammans kunna sätta stopp för en negativ utveckling.

- Vi ser mycket allvarligt på de senaste våldshändelserna och vi behöver alla agera för att komma till rätta med detta. Polisen ansvarar för det operativa kring brotten som skett, och vi som kommun bidrar med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser där vi kan påverka, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande.

Polisen och Hässleholms kommun har en väl etablerad samverkan på olika nivåer kring såväl vardagsfrågor som större händelser. Samverkan lägger grunden för att kunna arbeta både förebyggande för att minska risker och operativt när något har inträffat.

- Samverkan med Hässleholms kommun är väldigt viktig för oss. För att öka tryggheten måste vi kunna jobba både i det korta perspektivet och gripa och lagföra för de brott som begås, men det är viktigt att samtidigt arbeta i ett längre perspektiv för att vara brottsförebyggande och öka tryggheten, säger Niklas Årcén, chef för lokalpolisområde Hässleholm.

Det pågår arbete på olika plan inom det brottsförebyggande området. Att skapa en gemensam lägesbild där polisanmälda brott och rapporterade händelser kartläggs och analyseras för att hitta möjliga brottsförebyggande åtgärder är ett exempel. Trygghetsvandringar, grannsamverkan, trygghetsmätningar och dialog med invånare, näringsliv och föreningar är andra exempel.

Mer snabba och enkla åtgärder kopplat till vårens händelser är åtgärder kring Kyrkskolan. Där har kommunen bland annat röjt bort skymmande buskar och satt upp ett tillfälligt staket.

- Kan vi som kommun bistå Polisen ytterligare ska vi göra det, oavsett om det är åtgärder på kort eller lång sikt. Samtidigt behöver hela samhället hjälpas åt att visa att detta är händelser som inte hör hemma i vårt Hässleholm, säger Lena Wallentheim (S).

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: