Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Högalidshemmet och Hemgården först ut att bli stjärnmärkta

Högalidshemmet och Hemgården blir de två första av Hässleholms kommuns särskilda boenden som mottar Svenskt Demenscentrums kvalitetsmärkning och blir så kallat stjärnmärkta boenden. Till hösten väntas även Björksäter bli klara med sin stjärnmärkning.

Medarbetare som jobbat med stjärnmärkningen

Från vänster: Anna Björnlund, enhetschef på Högalidshemmet, Birgitta Hardarsson, stjärninstruktör på Högalidshemmet, Kristina Agerius, stjärninstruktör på Högalidshemmet, Jessika Holmqvist, enhetschef Hemgården, Petra Tillgren, stjärninstruktör på Hemgården, Ursula Svensson, enhetschef Hemgården, Madelene Skog, stjärninstruktör på Hemgården, Tina Thomasson, verksamhetschef för särskilt boende.

Började i december

De första stegen mot att få stjärnmärkta särskilda boenden i kommunen togs redan i höstas.
   – När vi skulle söka statsbidrag så ville vi satsa på att öka kvaliteten på våra särskilda boenden och då fastnade vi för att gå vidare med stjärnmärkningen, berättar Tina Thomasson, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.

Tillsammans med enhetscheferna för kommunens särskilda boenden kom hon överens om att man tillsammans skulle satsa på att gå igenom Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell för att de av kommunens boenden som har en demensavdelning så småningom ska kunna bli stjärnmärkta. I modellen ingår att två medarbetare på varje boende utbildas till så kallade stjärninstruktörer.

Sex medarbetare blev stjärninstruktörer

Således fick sammanlagt sex medarbetare från de tre boendena gå stjärninstruktörsutbildningen i Stockholm och bli verksamhetens stjärninstruktörer.
   – Först fick vi gå en utbildning för att själva lära oss och sedan även för att kunna lära ut till våra kollegor, berättar Birgitta Hardarsson som nu är stjärninstruktör på Högalidshemmet.

80 procent av medarbetarna på stjärnmärkta boenden ska vara utbildade

Att man erhåller stjärnmärkningen innebär dock inte att arbetet med att utveckla den personcentrerade demensvården är färdigt. Stjärnmärkningen följs upp av Svenskt Demenscentrum varje år och den verksamhet som vill behålla sin stjärnmärkning måste bland annat se till att minst 80 procent av medarbetarna genomgår den utbildning som ingår i stjärnmärkningen.
   – Själva stjärnmärkningen är början på det fortsatta arbetet med att säkerställa att vi har den kunskap som krävs för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet, säger Petra Tillgren, stjärninstruktör på Hemgården.

Två specialistundersköterskor med demenskompetens har rekryterats

Arbetet med att erhålla stjärnmärkningen har engagerat många och förutom stjärninstruktörerna har enhetschefer på respektive boende, demenssjuksköterska Caroline Zerat, medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Ljungbeck och projektledare Sara Dahlberg varit involverade med att utveckla den personcentrerade vård som märkningen säkerställer att verksamheterna bedriver.

Förvaltningen har även anställt två specialistundersköterskor inom särskilt boende, vars roll är att vara ett stöd för övrig omvårdnadspersonal i utvecklingen av den personcentrerade vården.
   – Jag är en av dem och eftersom både jag och den andra specialistundersköterskan även är stjärninstruktörer så förstärker det i sig satsningen på kvalitet inom demensvården, säger Kristina Agerius, stjärninstruktör och specialistundersköterska på Högalidshemmet.

Vill stjärnmärka alla boenden med demensavdelningar

När de tre första boendena är klara är målet att gå vidare.
   – På sikt vill vi i första hand att alla våra demensavdelningar ska vara stjärnmärkta, eftersom garanterar att man jobbar kvalitativt och personcentrerat med att hjälpa personer som har en demenssjukdom, säger verksamhetschef Tina Thomasson.

Fakta om stjärnmärkningen

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som har tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den består av fyra utbildningssteg. När minst 80 procent av medarbetarna har genomfört alla utbildningsstegen blir arbetsplatsen stjärnmärkt och erhåller ett diplom med Stjärnmärkts symbol, som är ett bevis för att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: