Hässleholms kommun

Bygga bo och miljö

Elias och Milos sommarjobb:

Undersöka var vi parkerar

Under två veckor, med start idag, hjälper två ungdomar kommunen att undersöka var vi parkerar i Hässleholms centrum.
- Milo och Elias hjälper oss att ta fram underlag till kommunens parkeringsstrategi, säger André Olbers, som är kommunens trafikplanerare.

Två ungdomar iklädda Hässleholms kommuns gula västar. Ungdomarnas feriearbete är att undersöka var kommuninvånarna parkerar i stan.

Elias och Milo hjälper kommunen att undersöka var vi parkerar.

Parkeringsstrategins mål

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en parkeringsstrategi.

Det är ett dokument som ska:

  1. Kartlägga hur dagens parkeringsplatser används.
  2. Hjälpa kommunen att använda marken i centrum på ett så effektivt sätt som möjligt.
  3. Underlätta för oss alla att välja hållbara sätt att resa, bland annat genom att skapa parkeringsplatser nära resecentrum.

Var parkerar vi?

Ett första steg i det arbetet är att ta reda på hur dagens utbud av parkeringsplatser används. Feriearbetarna Milo och Elias ska hjälpa kommunen med detta. Deras uppdrag är att kartlägga hur invånare, pendlare och besökare använder parkeringsplatserna i centrum. Vilka p-platser har hög beläggning? Finns det några som inte används alls?

Har gula västar

Uppdraget är alltså enbart att samla in information. Milo och Elias har gula västar på sig och de har även med sig informationsblad där du kan läsa mer om deras uppdrag om du så önskar.

Kollar inte rätt eller fel

- Ungdomarna är inga parkeringsvakter som kollar rätt eller fel, förklarar trafikplanerare André Olbers och tillägger:

- Har du frågor om deras arbete får du gärna kontakta mig eller Susanne Rönnefeldt Berg, tf förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Dubbel vinst

André Olbers är glad över ungdomarnas insats.

- Kommunen får hjälp att ta fram statistik och underlag till parkeringsstrategin, samtidigt som sommarlovslediga ungdomar får jobb. Det är dubbel vinst!

Kontaktuppgifter

Trafikplanerare André Olbers, 0451-26 89 13, andre.a.olbers@hassleholm.se

Tf förvaltningschef Susanne Rönnefeldt Berg, 0451- 26 70 00, susanne.ronnefeldt.berg@hassleholm.se

 

Parkeringsstrategi för Hässleholms kommun

Målet är att det ska vara enkelt och smidigt - för både cyklister och bilister - att parkera i Hässleholms kommun. För att det ska bli möjligt är det viktigt att ta ett helhetsgrepp om parkeringsfrågan.
Som ett första steg behöver kommunen kartlägga vilka behov som finns och hur befintliga parkeringsplatser används.

Idag finns ingen parkeringsstrategi i Hässleholms kommun. Det har ibland gjort det svårt att planera för hur kvarter, gator och områden ska användas. Ju mer kunskap desto bättre beslut kan kommunen ta. Var behövs parkeringar och var kan vi skapa gröna ytor, mötesplatser och annat som gör centrum trevligt att vistas i.

Ett annat viktigt mål med parkeringsstrategin är att göra det lättare att välja hållbara sätt att resa. Det ska till exempel vara enkelt att hitta parkering vid tågstationen för att göra det lätt att byta till tåg eller buss.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: