Hässleholms kommun

Bygga bo och miljö

Följ vattennivån i Finjasjön

Hässleholms kommun har sedan början av 1980-talet mätt vattennivån i Finjasjön ett par gånger i månaden. Nu kan du följa mätningarna timme för timme.

Grafisk bild som visar vattennivån, samt utredningen av vattnet, i Finjasjön vid olika tidpunkter.

Så här presenteras mätningarna av vattennivån i Finjasjön. Informationen uppdateras varje timme.

Rekordhög vattennivå 2002

Vattennivån i Finjasjön har skapat många rubriker genom åren. Många minns översvämningarna 2002. Vattennivån som uppmättes då är den högsta sedan mätningarna började (+45,47 meter i höjdsystemet RH2000).

Läser av en gång i timmen

Mätningarna har fram till nu skett manuellt. Nu gör ny teknik det möjligt att samla in och presentera informationen automatiskt. Det sparar kommunen både tid och pengar och ger möjlighet till högre beredskap vid risk för översvämning.

Här kan du se vattennivån i Finjasjön Länk till annan webbplats.

Så läser du informationen

Mätningen uppdateras en gång per timme.
Röd linje visar högsta uppmätta vattennivå under mätperioden, +45,47 m (2002).
Med hjälp av den horisontella rullisten i grafen finns möjlighet att öka upplösningen för valfri period.
Det går även att se Finjasjöns utbredningsyta för olika vattennivåer. Samtliga nivåer är angivna i höjdsystem RH2000.

Flera syften

Mätningarna har flera syften. Kommunen får genom dessa:

  • Kontroll över vattenreglering
  • Beredskap vid högt vattenstånd och vid översvämningssituationer
  • Underlag till kommunens miljöarbete.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: