Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Tobaksfria dagen - "Vi behöver mat, inte tobak"

Idag den 31 maj är det Tobaksfria dagen, ”World No Tobacco Day”, som anordnas av Världshälsoorganisationen, WHO varje år.

Vi behöver mat, inte tobak

Dagen syftar till att uppmärksamma vikten av att förebygga tobaks- och nikotinbruk.

Temat för i år är ”Vi behöver mat, inte tobak”, som lägger fokus på själva odlingen av tobak, där odlingsmark används till tobak istället för odling av hållbara och näringsrika grödor. Kampanjen syftar också till att uppmärksamma tobaksodlingens negativa påverkan på miljön.

Att framställa tobak kräver enorma resurser som bidrar till bland annat vattenbrist, skogsskövling och klimatförändringar.

Mer information om tobaksfria dagen hittar du på Folkhälsomyndighetens sida:

Tobaksfria dagen den 31 maj — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Rökfria miljöer i Hässleholm

Alla människor har rätt att vistas i en miljö fri från tobaksrök.
I juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft i syfte att skydda den här rättigheten, både inomhus och utomhus. Det innebär att alla former av rökning är förbjudna på platser som lekplatser, uteserveringar, busshållplatser, tågstationer, vid entréer och idrottsanläggningar.
Även offentliga inomhusmiljöer som skolor, affärer, restauranger och hotell omfattas av förbudet.

Läs mer om Rökfria miljöer i Hässleholm Länk till annan webbplats.

Vill du ha stöd i att sluta röka eller snusa?

På vårdguiden kan du hitta information:

Hälp att sluta röka - 1177 Länk till annan webbplats. och Hjälp att sluta snusa - 1177 Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: