Hässleholms kommun

Kommun och politik

Eldningsförbud i Hässleholms kommun

Det är eldningsförbud i Hässleholms kommun från och med den 25 maj. Eldningsförbudet gäller alla kommuner i Skåne Nordost. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark. Det är fortfarande tillåtet att grilla på fasta grillplatser och på upphöjda grillar på ben och stativ. Tänk på att du som tänder grillen har ansvar för säkerheten.

Eldningsförbud innebär att du inte får

  • elda, grilla, laga mat eller bränna med fasta bränslen som ved, kol, gräs, ris och grenar i skog och mark,
  • använda spritbrännare, gasolbrännare och pyroteknik eller att göra så kallade heta arbeten i skog och mark,
  • grilla direkt på marken eller på engångsgrillar på marken.

Fimpar

Rök inte när du vistas i skog och mark. Släng aldrig fimpar på marken, det kan starta en brand.

Brandrisk med fordon i skog och mark

Med anledning av eldningsförbudet och brandrisken just nu, ska du inte köra eller parkera fordon i skog och mark. Katalysator och avgassystem blir mycket varma och kan starta en brand i växter och torra material under ditt fordon.

När du ska grilla

Det är tillåtet att med försiktighet grilla på fasta grillplatser och i upphöjda trädgårdsgrillar på ben eller stativ, både på offentliga platser och på din egen tomt.

Att tänka på

  • Placera en grill med ben eller stativ på ett jämnt underlag av grus eller sten med avstånd till brännbart material.
  • Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning.
  • Ha en hink med vatten nära så att du kan släcka elden.
  • Kontrollera att elden och kolen är ordentligt släckt efter grillningen och att kolen och askan är kall innan du lämnar eller kastar den.

Ditt ansvar

Det är du som bär ansvar om du startar en brand. Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet. Kom ihåg att du ansvarar för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller på platsen där du är och om läget förändras.

Eldningsförbudet gäller i hela Skåne Nordost och tills vidare. Håll dig uppdaterad via hassleholm.se.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: