Hässleholms kommun

Kommun och politik

Val av nytt politiskt styre

Under måndagens sammanträde med kommunfullmäktige valdes Lena Wallentheim (S) till kommunstyrelsens ordförande, Lina Bengtsson (M) till förste vice ordförande och Hanna Nilsson (SD) till andre vice ordförande. Det valdes även nya presidier till de andra nämnderna och ordförandeposterna är nu fördelade enligt:

Kommunfullmäktige

Ordförande Erik Berg (M)

Första vice ordförande Irene Nilsson (S)

Andre vice ordförande Patrik Jönsson (SD)

Kommunstyrelsen

Ordförande Lena Wallentheim (S)

Första vice ordförande Lina Bengtsson (M)

Andre vice ordförande Hanna Nilsson (SD)

Arbetsmarknadsnämnden

Ordförande Meta Jarl (S)

Första vice Axel Johnsson (M)

Andre vice ordförande Jens Lindholm (SD)

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande Stefan Larsson (M)

Första vice Joachim Fors (S)

Andre vice ordförande Hanna Sjöstrand (SD)

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande Connie Asterman (S)

Första vice ordförande Margreth Segerstein (M)

Andre vice ordförande Simon Berneblad (KD)

Miljö- och stadsbyggnads­nämnden

Ordförande Bo Persson (M)

Första vice ordförande Johan Lindman (S)

Andre vice ordförande Paul Thurn (SD)

Omsorgsnämnden

Ordförande Christer Welinder (S)

Första vice ordförande Ann Persson (M)

Andre vice ordförande Susanne Lottsfeldt (SD)

Socialnämnden

Ordförande Lena Nilsson (S)

Första vice ordförande Jörgen K Nilsson (M)

Andre vice ordförande Sven Lundh (SD)

Tekniska nämnden

Ordförande Urban Widmark (M)

Första vice ordförande Benny Petersson (S)

Andre vice ordförande Ulf Berggren (SD)

Valnämnden

Ordförande Christer Welinder (S)

Vice ordförande Christer Caesar (KD)

Kommunala bolag

HIBAB

Ordförande Stefan Larsson (M)

Vice ordförande Christer Caesar (KD)

Hässlehem

Ordförande Torsten Nilsson (M)

Vice ordförande Ulf Berggren (SD)

Hässleholm Miljö

Ordförande Andreas Dahlberg (S)

Vice ordförande Christer Caesar (KD)

Hässleholms Fiber

Ordförande Joachim Fors (S)

Vice ordförande Jerry Andersson (SD)

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: