Hässleholms kommun

Näringsliv och företag

Nytt resultat för företagsklimatet

Svenskt Näringsliv presenterar under tisdagen den 23 maj resultaten från sin årliga enkätundersökning om företagsklimatet i landets 290 kommuner. Undersökningen visar hur företagen upplever förutsättningarna och villkoren att verka och driva företag utifrån 15 olika områden. I Hässleholm har resultatet ökat i 7 av 15 områden jämfört med 2022.

Förutsättningarna för företagarna är viktiga

- För Hässleholms kommun är förutsättningarna för ett gott företagsklimat viktigt, både för de företag som verkar i kommunen och de företag som vill flytta hit. Vi vet att den politiska oro som nu varit under våren påverkar resultatet. Vi kommer att prioritera arbete med näringslivets förutsättningar och fortsätta våra insatser tillsammans med våra företag och företagarorganisationer för att stärka företagsklimatet, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi gör regelbundet företagsbesök för att lyssna av vad företagen ser för utmaningar och möjligheter med att verka i vår kommun. Vi upplever att vi har en bra dialog och får positiva signaler. Är det något vi som kommun kan påverka eller underlätta tar vi frågan tillbaka till vår organisation, säger Lina Bengtsson (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Årets resultat

I Hässleholm har 197 företag svarat på enkäten, varav 75 procent av dessa är medlemmar i Svenskt Näringsliv. 70 procent av de företag som svarat har varit i kontakt med kommunen.

Inom två områden, konkurrens från kommunens verksamheter samt information till företagen, syns en marginell nedgång på 0.1 enheter. Inom övriga områden visar resultatet en förbättring eller samma nivå som 2022.

Resultatet har ökat inom sju områden jämfört med förra årets mätning. Skolans kontakter med lokala näringslivslivet och företagens engagemang för företagsklimatet står för den största ökningen. Högst betyg ger företagarna till områdena mobilnät och bredband, vägnät, tåg- och flygförbindelser samt allmänhetens attityder.

De områden som företagen anger har störst påverkan och som kommunen bör prioritera för att förbättra företagsklimatet är samma som för 2022; bättre dialog mellan kommunen och företagen, bättre förståelse för företagandet bland kommunens beslutsfattare samt minskad brottslighet och ökad trygghet.

- Det är många områden som påverkar hur företagen upplever kommunens företagsklimat, vilket enkäten visar. Det finns flera områden där vi som kommun inte enskilt kan påverka, utan där vi behöver arbeta i samverkan med kommunens företag, Region Skåne och andra myndigheter och givetvis Svensk Näringsliv. Detta är ett aktivt och pågående arbete, säger Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Insatser som pågår

Det pågår insatser tillsammans med polis och civilsamhälle för en ökad trygghet och minskad brottslighet. Bland annat genomförs trygghetsvandringar och förstärkta insatser från polisen, men även mer aktiviteter av Hässleholm Kulturhus och insatser från Hesslecity spelar en viktig roll.

- Vi vet att företag drabbas av brottslighet som inbrott på arbetsplatser och i företagsbilar, vilket skapar otrygghet. Här jobbar vi som kommun på flera fronter, som exempelvis sociala- och arbetsmarknadsinsatser och insatser i den fysiska gatumiljön. Vi har också arrangerat informationsmöten om hur man som företag kan skydda sig mot IT-brottslighet, säger Ulf Bengtsson, kommundirektör.

- Från näringslivsavdelningen arbetar vi tillsammans med näringslivet för att skapa mötesplatser och bidra till ökad dialog. Vi har ett bra samarbete med Svenskt Näringsliv och kommer att ha en överläggning med deras regionkontor innan sommaren. Till hösten, den 9 november, kommer Svenskt Näringsliv att anordna sin årliga inspirationsdag för kommuner i södra Sverige i Hässleholm, säger Stefan Larsson, näringslivschef.

Mer information om Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner: www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: