Hässleholms kommun

Företagen mer nöjda med kommunens tillstånds-och myndighetsutövning

Årets nöjd kund index-mätning visar att företagen har en hög nöjdhet med kommunens tillstånds- och myndighetsutövning och att det sammanvägda resultatet har ökat sedan föregående år. Upphandling ett av områdena som mäts särskilt och Hässleholms kommun hamnar där på en topp två i landet.

Högt omdöme inom många områden

Mätningen genomförs tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner som årligen undersöker företagens uppfattning av den kommunala tillstånds- och tillsynsutövningen. Majoriteten av Sveriges kommuner gör samma mätning och Hässleholms kommun placerar sig med årets mätvärde (nöjd kund- index) 73 på plats 134 av de 196 kommuner som deltar i undersökningen. Svarsfrekvensen var hög i årets undersökning och totalt deltog 230 företag från Hässleholms kommun.

Myndighetsområden som mäts är bygglov, brandskydd, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och markupplåtelse. I undersökningen får företagen svara på hur de upplevde kommunens handläggning av sitt ärende gällande bemötande, tillgänglighet, information, effektivitet, rättssäkerhet och kompetens.

Som tidigare år är bemötande ett område som Hässleholms kommun får hög notering på. Detta innebär att företagen i hög utsträckning, oavsett utgång av myndighetsbesked, upplever att man har blivit väl bemött av kommunens medarbetare.
Hässleholm ligger på nivån hög nöjdhet även på övriga serviceområden: information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Mätning visar också på en mycket hög nöjdhet inom myndighetsområden som brandskydd, markupplåtelse och serveringstillstånd.

- Mätningen visar att vi har en god företagsservice i kommunen som vi kan vara stolta över. Detta ska vi värna om, men givetvis också vidareutveckla och förfina. För mig är det viktiga frågor som jag följer noga, säger Ulf Bengtsson, kommundirektör.

Lägre resultat för bygglov

Nöjdheten inom området bygglov är lägre jämfört med förra årets mätning. Det har varit en eftersläpning av företagsärenden efter ansökningstoppen under pandemin och därmed en längre väntetid, vilket kan vara en del av orsaken till ett lägre resultat i år.

- Under 2022 har vi jobbat aktivt för en ökad tillgänglighet med drop-in för bygglovsfrågor, e-tjänster samt en egen uppföljning till företag och privatpersoner innan varje beslutat ärende. Vårt mål är att tidigt i processen, helst när företag är på idéstadiet för sin byggprocess, kunna ge information och vägledning för att underlätta inför bygglovsansökan, säger Katarina Finyak, bygglovschef.

Egen mätning för upphandling

Området upphandling har en egen mätning där Hässleholms kommun får resultatet hög nöjdhet. Totalt deltog 92 kommuner i denna undersökning för nöjd upphandlings-index och Hässleholms kommun hamnar på en andraplats i rankingen över landet.

- Vi har jobbat aktivt under året med en ökad transparens och information samt haft en nära dialog med de företag som har haft kontakt med oss i upphandlingsfrågor. Detta har gett effekt och en andraplats i landet känns riktigt bra, säger Rikard Muth, upphandlingschef.

Ökad tillgänglighet och utvecklad företagsservice

Hässleholms kommun bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom de olika myndighetsområdena. Resultatet av mätningen är ett redskap i detta arbete. Under 2022 har kommunen en ny webbsida och ett flertal e-tjänster är på gång för att öka tillgängligheten ytterligare och förenkla sättet att göra ansökningar. Kontaktcenter som ”en väg in” i kommunen har förstärkt och utvecklat kommunens företagsservice genom en hög tillgänglighet för företagen. Företagslotsen är också en service som har utvecklats och förfinats under förra året.

- Att det går bra för vårt näringsliv är viktigt för hela kommunens utveckling och kommunen ska ha en hög servicenivå för de företag som är i kontakt med oss. Därför jobbar vi tillsammans med både näringslivet och internt inom kommunen för att ytterligare utveckla och förstärka vår företagsservice, säger Stefan Larsson, näringslivschef.

Hässleholms kommuns sammanfattande nöjd kund-index de senaste sex åren

År

Nöjd kund- index

2022

2021

2020

2019

2018

2017

73
70

73

72

68

62

Hässleholms kommuns sammanfattande nöjd upphandlings-index de senaste tre åren

År

Nöjd upphandlings- index

2022:

2021:
2020:

75

64

65

Gradering
Nöjd kund-index och nöjd upphandlings-index

80 eller högre: mycket högt
70 till 80: högt
62 till 69: godkänt
50 till 61: lågt
50 eller lägre: mycket lågt

Fakta om Sveriges Kommuner och Regioners Insiktsmätning

  • Årlig enkätundersökning som genomförs i 207 kommuner.
  • Utförs av Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med Stockholm Business Alliance.
  • Målgrupp: Företag som haft minst ett myndighetsärende i kommunen under förgående år.
  • Syfte: övergripande att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Redskap för kvalitetsutveckling. Resultatet ger indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten.
  • Myndighetsområden som inkluderas i undersökningen: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö-& hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, upphandling.
  • Serviceområde som betygsätts: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: