Hässleholms kommun

Bygga bo och miljö

Föreningsbidrag för strand- och vattenvårdsåtgärder

Nu kan ideella föreningar eller eldsjälar söka pengar för arbete med strand- och vattenvårdsåtgärder i sjöar och vattendrag. 100 000 kronor är avsatta för insatser och åtgärder som förbättrar vattenmiljön eller strandmiljön. Det kan också vara rekreationshöjande insatser vid sjöar eller vattendrag.

 

Du kan också få bidrag för vassklippning men då gäller särskilda krav. Vassklippningen måste då ske inom tidsperioden 1 juni – 30 augusti och vi behöver din redovisning senast 15 oktober.

Det här kan du få bidrag för

 • I första hand för åtgärder och insatser som bidrar till en bättre strand- och vattenmiljö i våra sjöar och vattendrag.
 • I andra hand kan du få bidrag för rekreationshöjande åtgärder vid sjöar och vattendrag.

Det här kan du inte få bidrag för

 • Du kan inte få ersättning för eget arbete.

Du kan få 80 procent av totala kostnaden eller maxbeloppet som är 25 000 kr per förening. Om vi får in många ansökningar kan maxbeloppet bli lägre.

Vem kan söka?

I första hand är det föreningar som kan ansöka. Oorganiserade eldsjälar kan söka men då vill vi att du beskriver mer utförligt om syftet med åtgärden och hur åtgärden är tänkt att genomföras.

Viktiga datum

12 maj

Din ansökan ska vara inskickad.

15 oktober

Vi behöver ha din slutredovisning (gäller bara för vassklippning).

30 november

Dina åtgärder behöver vara gjorda och slutredovisningen lämnats in.

Ansökan ska innehålla

 • En beskrivning av vad ni gjort eller planerar att göra. Beskriv vad syftet är och vilken effekt ni förväntar er.
 • Motivera varför just din förening ska få bidrag.
 • Ange namn på föreningen, organisationsnummer och en kontaktperson.
 • Beskriv hur mycket pengar föreningen vill ansöka om och lämna med en beräkning som visar hur kostnaderna är fördelade och hur stor del föreningen själv bidrar med.
 • Tidsplan.
 • Beskriv vilka eventuella tillstånd eller om ni behöver göra någon anmälan för att kunna göra åtgärden.
 • Ett utdrag från bolagsregistret eller stadgar och senaste årsmötesprotokoll där det framgår vem eller vilka som är firmatecknare.

Ansökan ska var undertecknad av föreningens firmatecknare.

Skicka ansökan och slutredovisning till tekniskanamnden@hassleholm.se.

Slutredovisningens ska innehålla

 • Kvitton för kostnader.
 • Bankgironummer till föreningen eller kontouppgifter där pengarna kan betalas in.
 • Digital dokumentation av föreningens arbete. Bilder på före och efter, eventuella resultat eller rapporter och en kort beskrivning av det ni gjort.
 • En karta som visar var åtgärden är gjord.

Det är tekniska nämnden som kommer besluta om vilka som tilldelas bidrag och hur stor summa som tilldelas. Utbetalning sker när föreningen lämnat in en godkänd slutredovisning.

Övriga förutsättningar

 • Vi betalar inte ut pengar som är över vad som är angivit i ansökan och vi betalar bara ut den summa som kan redovisas med kvitto.
 • Det är föreningen som ansvar för att nödvändiga tillstånd eller anmälningar finns för att genomföra åtgärden.

Vid frågor kontakta

Projektledare:Mathias Jönsson
Telefon:
0451-26 81 76

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: