Hässleholms kommun

Kommun och politik

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-04-05:

Sponsringsbidrag våren 2023

Hässleholms kommun har under vintern och våren mottagit ansökningar om sponsringsbidrag från Sörby BoIS, Hässleholms Motorklubb, Hästveda Marknad, Tykarpsgrottan och Hässleholms Orienteringsklubb. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja sponsringsbidrag med 130 000 kr till Hässleholms Motorklubb, 40 000 kronor till Hästveda marknad och 25 000 kronor till Sörby BoIS. Lena Wallentheim (S) yrkade på att även bevilja bidrag till Hitta ut (Hässleholms Orienteringsklubb), men det förslaget gick inte igenom.

Nya kommungränsskyltar

De nuvarande sju välkomstskyltarna vid kommungränserna sattes upp för drygt tio år sedan och är i stort behov av uppfräschning. Kommunikationsenheten har tagit fram förslag på ett nytt motiv som har stämts av med kommunalråden och även godkänts av Trafikverket. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge tekniska nämnden investeringsmedel om 250 000 kr år 2023 för att beställa och sätta upp nya kommungränsskyltar.

 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: