Hässleholms kommun

Kommun och politik

Erasmus+ möjliggör nya erfarenheter för unga

Ekbackeskolan i Osby är ackrediterade inom Erasmus+ yrkesutbildning, vilket innebär att skolans elever kan göra delar av sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands. Vilka fördelar ser skolan med att arbeta med Erasmus+? Europa Direkt Hässleholm har pratat med Martina Ranvert, förstelärare och EU-koordinator, på Ekbackeskolan.

Dummybild

Ekbackeskolan har lång erfarenhet av att arbeta med internationalisering - vilka fördelar ser ni med det?

Eleverna får möjlighet att praktisera sina teoretiska kunskaper i ett annat land, stärka sina språkkunskaper och får lärdomar som ger dem möjlighet till personlig utveckling. De får nya perspektiv då de ser skillnader och likheter mellan Sverige och ett annat land, vilket jag tror är en viktig erfarenhet i ung ålder.

Vad betyder det för era elever att göra delar av sin APL utomlands?

De testar och utvecklar sina yrkeskunskaper i ett annat land och utökar samtidigt sitt kontaktnät. Elever som går vård-och omsorgsprogrammet får, exempelvis, möjlighet att se skillnader och likheter inom vårdsektorn - hur fungerar ett äldreboende på Malta? Hur ser hemtjänstarbetet ut? Inom alla branscher finns det specifika ord och termer som eleverna lär sig på ett annat språk. När det talade språket inte räcker till väcks även insikten om kroppsspråkets betydelse för kommunikationen.

Vilken är den största utmaningen?

Det svenska skolsystemet är uppbyggt av kurser som eleven ska bedömas i och så fungerar det inte i alla länder. I min roll som EU-koordinator gör jag förberedande besök på praktikplatsen, dels för att skapa en förståelse för det svenska systemet, dels säkerställa att det blir en bra matchning. Det kan handla om att vara tydlig gentemot praktikplatsen om elevens kunskapsnivå och se till att arbetsuppgifterna varken är för komplicerade eller lätta.

Tack för pratstunden Martina!

 

Mer information

En Erasmus ackreditering innebär en förenklad ansökan för EU-finansiering för utlandspraktik och kompetensutveckling för studenter och personal. Ansökan om ackreditering görs hos universitet-och högskolrådet (UHR). En ackreditering möjliggör för skolar att jobba strategiskt med internationalisering, vilket förbereder eleverna för ett liv i ett världssamhälle med kulturell mångfald och respekt för andra människor och planeten.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: