Hässleholms kommun

Kommun och politik

Förändring av medborgarservice på filialbibliotek

Kommunvägledare från kommunens kontaktcenter har sedan november 2021 varit tillgängliga en eftermiddag per vecka på filialbiblioteken. Antalet besök har varit lågt - vissa dagar har det inte varit några besök alls. Från och med i sommar görs därför en förändring av verksamheten som innebär att kommunvägledarna inte längre är på plats på kransorternas bibliotek. Bibliotekarierna hjälper till vid behov eller lotsar vidare till kontaktcenter.

Nya arbetssätt för bättre service

- Kommunvägledarna har i snitt haft 0–3 besök per eftermiddag på biblioteken. Vi har återkommande informerat om att möjligheten finns, ändå har inte besöksantalet ökat. Därmed ser vi att det inte är rätt sätt att fördela vår arbetstid för att ge en god service, säger Elin Saarikari, enhetschef för kontaktcenter.

- Just nu är det extra nödvändigt att utvärdera tidigare beslut och våga göra förändringar. Med hänsyn till det ekonomiska läget behöver alla verksamheter värdera vad som skapar störst medborgarnytta. Antalet besök hos kommunvägledarna på biblioteken visar att vi kan nyttja kontaktcenters resurser på bättre sätt. Våra kommunvägledare ska vara tillgängliga för att hjälpa medborgarna, och utifrån den låga efterfrågan är inte närvaron på biblioteken rätt väg för detta, säger kommunalråd Lina Bengtsson (M).

Kommunvägledarna är fortsatt på plats enligt vårens schema fram till och med den 9 juni på biblioteken i Bjärnum, Hästveda, Vinslöv och Tyringe. I Sösdala och Vittsjö är en kommunvägledare tillgänglig på tisdagarna fram till och med den 28 mars. Det hänger ihop med att biblioteken i Sösdala och Vittsjö ändrar sina öppettider från april.


- Biblioteken står redan idag för service till medborgarna och vi är infopoints för turistfrågor. Därför ser våra bibliotekarier fram emot att hjälpa våra besökare med vissa kommunfrågor. Exempelvis kan vi guida i informationen på hassleholm.se, visa hur man gör en felanmälan eller lotsa vidare till kontaktcenter, säger bibliotekschef Anette Mjöberg.

Kontaktcenter - din väg in till kommunen

Kommunens kontaktcenter hjälper invånarna genom att svara på frågor om kommunens verksamheter, hantera enkla ärenden eller komma i kontakt med rätt tjänsteperson. Kontaktcenter fungerar som en väg in till kommunen oavsett vilken verksamhet medborgaren vill nå. Är det ett ärende som kommunvägledarna inte kan hjälpa till med hela vägen guidas medborgaren till rätt handläggare.


Under 2022 hanterade kontaktcenter totalt cirka 64 700 ärenden. 86 procent av ärenden kom in via telefon, 10 procent via e-post och kontaktformulär på hassleholm.se och 4 procent via besök i Stadshuset och på filialbiblioteken. Många väljer att själva söka information via kommunens webbplats hassleholm.se eller utföra ärenden via e-tjänsterna, men kontaktcenter finns som stöd om man inte har möjlighet till det på egen hand.


- Vi strävar ständigt efter att förbättra vår service och finnas till hands via de vägar som medborgarna föredrar. Förra årets servicemätning visar att vi har en god servicenivå, men vi ser fram emot att utveckla och förbättra i takt med att samhällets behov förändras, säger Elin Saarikari.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: