Hässleholms kommun

Kommun och politik

Ingen sammanslagning av årskurs 7-9 på Linnéskolan och Läredaskolan

Barn- och utbildningsförvaltningens utredning om samlokalisering av Läredaskolans och Linnéskolans årskurs 7-9 är nu klar. Utredningen visar att det är möjligt att samlokalisera, men det politiska styret (SD, M och KD) väljer att inte genomföra sammanslagningen efter dialog med lärare på skolorna.

Ser över hur lokalerna kan optimeras

- Vi i styret har pratat med lärarna på både Läredaskolan och Linnéskolan. I dialogerna kom det fram många bra synpunkter som vi har tagit hänsyn till. Därför föreslår vi att inte genomföra denna sammanslagning av årskurserna 7-9, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD).

- Det vi nu kommer att titta vidare på är hur vi kan optimera de lokaler och ytor som finns både på Läredaskolan och Linneskolan, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Utredningen vidare till nämnden

Utredningen grundar sig i ett uppdrag i den strategiska planen med budget för åren 2023-2026. Resultatet av utredningen kommer att hanteras på nästa sammanträde med barn- och utbildningsnämnden.

- Vi tackar alla som bidrog i dialogen och framförde dessa goda synpunkter som vi nu kan ta till oss i processen. Vi ser fram emot fler bra och konstruktiva samtal med personal i kommunen i andra utredningar som kan komma i framtiden, säger Christer Caesar (KD).

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: