Hässleholms kommun

Kommun och politik

Ny inriktning för verksamhet i Norra Skånehuset

Det politiska styret (SD, M och KD) har tidigare tagit beslut om ett samarbetsavtal med Hemsö Fastighets AB kring en anpassning av Norra Skånes gamla lokaler. Tanken var att flytta och utöka Hässleholms Montessoriskolas verksamhet. Det ska nu istället utredas om arbetsmarknadsförvaltningen kan samlokaliseras där.

- Vi har under de senaste åren sett ett ökat söktryck till Hässleholms Montessoriskola och funderat på hur vi skulle kunna möta kommuninvånarnas behov. När vi tog beslut om samarbetsavtal med Hemsö såg vi det som en bra idé att titta på om det var möjligt att inrymma och utöka skolan i nya anpassade lokaler. När vi nu tagit ett helhetsgrepp ser vi det som en svårlöst plan av flera olika skäl. Vi kommer därför släppa idén om Hässleholms Montessoriskola i Hemsös nya lokaler och i stället rikta in oss på att utreda om arbetsmarknadsförvaltningen kan samlokaliseras i gamla Norra Skånehuset, säger Hanna Nilsson (SD).

- Detta är något som vi hela tiden haft som plan B om en flytt av Hässleholms Montessoriskola inte skulle bli aktuell. Även oppositionen har varit positiva till denna utredning, så vi hoppas kunna få en bred majoritet för en bättre långsiktighet i planering av lokalerna. Om utredningen visar att det skulle vara genomförbart och positivt med en samlokalisering av arbetsmarknadsförvaltningens lokaler i Norra Skånehuset kommer frågan givetvis att behöva tas vidare för beslut i kommunfullmäktige, säger Christer Caesar (KD).

- Vi kommer även att ge ett uppdrag att helt förutsättningslöst utreda möjligheten att starta ytterligare en Montessoriprofil på någon av de andra skolenheterna i Hässleholms kommun. Detta för att vi fortsatt ser ett behov av att tillgodose kommuninvånarnas intresse för Montessori, säger Stefan Larsson (M).

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: