Hässleholms kommun

Utbildning och barnomsorg

Populär skola kan få nya lokaler

Hässleholms Montessoriskola kan få nya lokaler. Ett samarbetsavtal ska tecknas mellan Hässleholms kommun och Hemsö Fastighets AB för att anpassa Norra Skånes tidigare lokaler till skolverksamhet. Det innebär att fler elever kan få en plats på den populära skolan.

Hässleholms Montessoriskola och skolgård

Hässleholms Montessoriskola

–Hässleholms Montessoriskola har länge haft ett högt söktryck och vi välkomnar den här överenskommelsen och möjligheten att på sikt ta emot fler som söker till skolan, säger Stefan Larsson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Hässleholms kommun avser att ingå ett samarbetsavtal med Hemsö Fastighets AB om nya lokaler till Hässleholms Montessoriskola. Intentionen är att anpassa Norra Skånes tidigare lokaler för att kunna bedriva skolverksamhet. Ambitionen är att eleverna ska kunna flytta in hösten 2025/26.

Hässleholms Montessoriskola har idag cirka 280 elever och med nya lokaler är tanken att det ska finnas plats för fler elever.

–Det gläder oss att vi på sikt kan öka möjligheten att ta emot fler elever till denna attraktiva utbildning, säger Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Samtidigt blir det då en skola i området Norden, som är tänkt för utbyggnad av nya bostäder centralt i Hässleholm.

Hässleholms Montessoriskola

Skolan ligger idag på T4-området. Här går elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolans pedagogik grundar sig på Maria Montessoris tankar om barns lärande och utveckling.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: