Hässleholms kommun

Kommun och politik

Politiker på arbetsdagar i kommunens verksamheter

Som en del i det förberedande arbetet inför 2024 års budget gör det politiska styret nu en satsning för att lära känna kommunens verksamheter. Arbetsdagar är inplanerade hos bland annat Solgården i Hästveda och räddningstjänsten i Hässleholm inom kort

Kunskap om vardagen

– Vi i Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna tycker att det är viktigt att få ännu mer kunskap om vardagen i våra verksamheter och vilka utmaningar de möter. Vi vill lära känna hur arbetet fungerar och vad medarbetare och medborgare tycker är viktigt, säger Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Lina Bengtsson har redan besökt tekniska förvaltningen och provat på att vara såväl parkarbetare som fastighetsskötare under en arbetsdag i början på året.
– Det underlättar att kunna vara på plats, se och testa arbetsuppgifter och få en glimt av vardagen. Det ger en större förståelse som vi tar med oss i vårt arbete som politiker, samtidigt som det är fantastiskt att möta det engagemang som finns i våra verksamheter, säger Lina Bengtsson (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Omsorgen och räddningstjänsten får besök

På tisdag den 24 januari väntar en arbetsdag på boendet Solgården i Hästveda där Lina Bengtsson kommer att vara en del av arbetslaget för dagen. Härnäst följer fler besök inom omsorgen med hälso- och sjukvård, hemtjänst samt funktionsstöd och service.
I mitten av februari kommer Hanna Nilsson och Lina Bengtsson att följa räddningstjänsten under ett dygn på brandstationen i Hässleholm.

– Som politiker behöver vi ta ansvar för det ekonomiska läget för att vi ska kunna fortsätta leverera en god service till våra medborgare, företag och föreningar. Att vi lyssnar på den kompetens och de förbättringsförslag som såväl medarbetare som invånare har, kommer att vara en förutsättning för att vi ska lyckas, säger Christer Caesar (KD).

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: