Hässleholms kommun

Kommun och politik

Europa Direkt Hässleholm välkomnar vårens praktikant

Förra veckan hälsade Europa Direkt Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost Ena Mihalic välkommen. Ena studerar statsvetenskap på Högskolan i Halmstad och ska göra praktik hos verksamheterna under våren.

Hej Ena! Du studerar statsvetenskap på Högskolan i Halmstad och har precis börjat som praktikant på Europa Direkt Hässleholm och EU-kontoret Skåne Nordost. Hur känns det?

Det känns otroligt bra att få bli en del av verksamheten. Det är första veckan här på EU-kontoret och jag trivs redan jättebra tack vare varmt välkomnande från kollegorna. Jag har länge velat arbeta med EU-politik och därför känns det väldigt spännande att komma igång nu när jag har fått chansen genom praktik.

Varför valde du att söka praktik på Europa Direkt och EU-kontoret?

Anledningen till att jag valde att söka praktik på Europa Direkt och EU-kontoret är på grund av mitt politiska intresse för EU-frågor. Syftet med praktiken är att omvandla teori till praktik och eftersom jag har genom högskolan fått insyn i EU:s värderingar och arbete, skapades intresse av att lära mig mer om EU. Jag har redan den första veckan fått se hur kollegorna använder det teoretiska i praktiken genom olika pågående projekt.

Vad tycker du är det bästa med EU?

Det bästa enligt mig är att EU skapar en europeisk gemenskap genom gemensamma principer och värden, en sammanhållning som ska bevara fred i länderna och motverka potentiella konflikter och krig. Genom den fria marknaden öppnar EU upp möjligheter för människor, speciellt för ungdomar. Inom politiken lyfter man ofta upp att man ska satsa på ungdomar, eftersom ungdomar är vår framtid. Detta är även något som EU promotar i sin politik genom till exempel Erasmus+. Jag tycker personligen att satsning på ungdomar är den bästa investeringen för framtidens Europa och ett bra sätt att stärka den europeiska gemenskapen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: