Hässleholms kommun

Kommun och politik

Budget för 2023 beslutad i fullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade på måndagen att anta kommunstyrelsens förslag till Strategisk plan 2023-2025 med budget 2023. Bakom förslaget står den styrande majoriteten med SD, M och KD.

Utöver kommunstyrelsens förslag hade fem andra budgetförslag lagts fram i fullmäktige. Debatten pågick under hela dagen. Kommunstyrelsens budgetförslag gick igenom utan några förändringar.

Det budgetförslag som fullmäktige antagit:
Kommunstyrelsens förslag till Strategisk plan 2023-2025 med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 (SD,M,KD) Pdf, 3.1 MB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: