Hässleholms kommun

Bygga bo och miljö

Detaljplan för Värpatorparen 2 är ute på samråd

Nu finns en ny detaljplan i närheten av T4-området som omfattar det tidigare Norra Skåne-huset och Verumsgården ute på samråd att ta del av och lämna synpunkter på fram till den 12 december.

Genom förslaget till detaljplan föreslås en grundskola med cirka 450 elever inrymmas i delar av gamla Norra Skåne-huset. Bredvid grundskolan föreslås ett särskilt boende för äldre, samt en idrottshall som kommer kunna användas av skolan på dagtid och av allmänheten och olika föreningar på kvällstid. På tomten till Verumsgården föreslås det att två nya flyglar ska kunna uppföras för att återskapa den gårdsmiljö som tidigare funnits på platsen och för att inrymma en förskola.

Samrådsmingel

Torsdagen den 1 december bjuder vi in till samrådsmingel i Stadshusets foajé där vi finns på plats mellan klockan 16.00 och 18.00 för att svara på dina frågor och berätta mer om förslaget. Du behöver inte boka dig innan. Välkommen!

Synpunkter

Det går att lämna synpunkter på förslaget nu under samrådet samt under granskningen.

Har du synpunkter på planförslaget skickar du dessa till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 12 december 2022. Märk brevet/mejlet ”B 2021-86” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Skicka synpunkterna via e-post till: byggnadsnamnden@hassleholm.se eller via vanlig post till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande av detaljplanen.

Verumsgården längs Vankivavägen omfattas av planförslaget.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: