Hässleholms kommun

Kommun och politik

Utökade anslag efter besked om statliga medel

Den styrande majoriteten - Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna - har justerat sitt budgetförslag för åren 2023-2025 i Hässleholms kommun utifrån beskeden i budgetpropositionen.

När regeringen nyligen presenterade sin budgetproposition för 2023 och framåt stod det klart att ytterligare resurser ska prioriteras till kommunerna. Detta var inte känt när det första budgetförslaget lades fram för 2023-2025 i Hässleholms kommun. Nu väljer den styrande majoriteten - SD, M och KD - att revidera det kommunala budgetförslaget och fördela de utökade anslagen på följande sätt:

Omsorgsnämnden

Kostnadseffektiviseringen minskas från -6 mnkr 2023 och 2024 till -3 mnkr 2023 och 2024.
- Detta går helt i linje med vår inriktning att prioritera kvaliteten i kärnverksamheterna. Omsorgen var vår första tanke när vi fick dessa medel från regeringen, säger kommunalråd Lina Bengtsson (M).

Tekniska nämnden

Kostnadseffektiviseringen är ändrad från -2 mnkr 2023 och 2024 till -1 mnkr 2023 och 2024.
- Vi kommer att effektivisera våra arbetssätt, men denna minskning av besparingen ger oss bättre utrymme att bibehålla kommunens service, säger Ulf Berggren (SD).


Arbetsmarknadsnämnden

Ekonomiskt bistånd är ändrat från 9 till 11 mnkr 2023.
- Med ytterligare 2 miljoner kommer vi kunna möta den uppräkning som gjorts på riksnivå för det ekonomiska biståndet i dessa tuffa tider, säger Christer Caesar (KD).


Kommunledningsförvaltningen

Förebyggande säkerhetsarbete 750 tkr 2023.
Kostnadseffektiviseringen är ändrad från -3,0 till -2,75 mnkr 2023.
- För oss är det viktigt att satsa på säkerhet och trygghet för våra medborgare och vi riktar dessa pengar direkt till det förebyggande säkerhetsarbetet, säger Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Barn- och utbildningsnämnden

Effektivisering av gymnasieskolan är ändrad från -5 mnkr 2023 till -2 mnkr.
- Vi ska fortsätta att jobba med att förbättra utbud och kvalitet i våra gymnasieskolor och det vill vi tydliggöra genom att minska deras tuffa besparingskrav, säger Stefan Larsson (M).

Kultur- och fritidsnämnden

Kostnadseffektiviseringen är ändrad från -2,2 mnkr 2023 och 2024 till -1,2 mnkr 2023 och 2024.
- Genom att minska effektiviseringen med en miljon får vi bättre förutsättningar att möta ungas behov av rörelse och fritidsaktiviteter, säger Simon Berneblad (KD).

Majoriteten väljer också att tidigarelägga utbytet av konstgräs på Österås så att det sker redan 2023 i stället för 2025.

- Vi som politiker måste vara lyhörda för kommuninvånarnas tankar och åsikter och när möjligheten att omprioritera uppstod tog vi beslutet att tidigarelägga utbytet av konstgräset, säger Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi står fortfarande inför tuffa utmaningar under de närmaste åren, men genom de här anslagen hoppas vi att kunna lätta lite på situationen för våra kommunala verksamheter, säger kommunalråd Lina Bengtsson (M).

Beslutsgång

Budgetförslaget tas upp i kommunstyrelsen den 23 november och i kommunfullmäktige den 5 december.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: