Hässleholms kommun

Kommun och politik

Så sparar vi el tillsammans

Energisituationen fortsätter att vara ansträngd i Sverige och Europa. Elpriserna är höga samtidigt som det finns en risk att elen inte räcker under vissa timmar i vinter. Därför behöver vi i Hässleholms kommun se över hur vi kan spara el och vilka konsekvenser olika åtgärder får. Du som medborgare kan bidra med att spara el genom medvetna vanor i din vardag. Varje kilowattimme räknas!

Så kan du som medborgare bidra

Genom att några enkla åtgärder kan du hjälpa till att sänka elförbrukningen. Du känner säkert igen tipsen vid det här laget, men här kommer en påminnelse om vad som gör skillnad:

  • Släck lamporna efter dig och använd energisnåla LED-lampor.
  • Stäng av skärmar, datorer och annan elektronisk utrustning när de inte används. Undvik stand by-läge.
  • Se till att diskmaskiner och tvättmaskiner är fyllda innan de körs och använd inte högre temperatur än vad som krävs.
  • Använd klädstrecket istället för att använda torktumlare.
  • Spara på varmvattnet – ta snabba duschar och låt inte kranen rinna i onödan.
  • Ha inte fönster och dörrar öppna mer än nödvändigt. Vädra smart: öppna mycket och vädra under kort tid istället för lite under lång tid.
  • Sänk inomhustemperaturen – en grad minskar energianvändningen med 5 procent.
  • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 grader Celsius i kylen och -18 grader Celsius i frysen.
  • Frosta ur frysen om det bildats is i den.

Det här gör kommunen för att minska elförbrukningen

Kommunen har under flera år arbetat med att minska energianvändningen, innan dagens energikris var ett faktum. Vi har exempelvis automatisk belysning på våra arbetsplatser, många lokaler värms upp med fjärrvärme och vi har system för att optimera ventilation och temperaturer i våra fastigheter.

Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att byta de gamla gatlamporna till mer energisnåla LED-lampor. Hittills är cirka 15 procent av kommunens 15 000 gatlampor utbytta och arbetet fortsätter under de kommande åren. Med de nya lamporna går det också att minska styrkan under natten, mellan klockan 24.00 och 05.00. Det är dock inget man ser med blotta ögat, eftersom omgivningen blir mörkare dessa timmar. Det är alltså en möjlighet att spara energi, samtidigt som vi behåller den trygghet som upplysta gator innebär.

Fler åtgärder utreds för att vara förberedda

I och med det akuta läget att spara el så undersöker kommunen nu olika alternativ för att ytterligare spara energi. Hur mycket energi som kan sparas in måste vägas mot konsekvenserna en viss åtgärd innebär för såväl medarbetare som medborgare. Vissa åtgärder som att stänga bastuaggregat eller släcka ner elljusspår mitt på natten påverkar i mindre grad än att sänka inomhustemperaturen eller att stänga ner vissa verksamheter. Det är inte bestämt att den här typen av åtgärder ska genomföras, utan i dagsläget pågår dialog och planering för att vara förberedda beroende på hur läget utvecklar sig.

Varför behöver vi spara el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det ger höga elpriser och sämre möjligheter att importera el när vi behöver det. Inför vintern finns det en oro för att elen inte ska räcka till när den behövs som mest. Dessutom har EU-länderna kommit överens om nödåtgärder som innebär att vi som medlemsland ska minska elanvändningen med minst 5 procent när efterfrågan är som störst, under de så kallade högpristimmarna.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: