Hässleholms kommun

Kommun och politik

EU-kommissionen utreder A-traktorer

I EU finns det vissa gemensamma fordonslagar , bland annat körkortbestämmelser och gemensamma standarder för vissa fordonskomponenter. EU-kommissionen utreder om A-traktorer i Sverige är tillåtet enligt dessa lagar. Senaste åren har antalet olyckor där A-traktorer varit inblandade ökat, bland annat till följd av att bilarna trimmas till att gå snabbare än den tillåtna hastigheten på 30 km/h.

Antalet A-traktorer har ökat i Sverige

EPA-och A-traktorer har funnits i Sverige i många år och används nuförtiden framför allt som färdmedel av ungdomar. Antalet A-traktorer har ökat sedan 2020 när Sverige införde ett nytt regelverk som gjorde det enklare att bygga om personbilar till A-traktorer. Syftet var att minska miljöpåverkan och öka säkerheten. Föraren av en A-traktor måste ha körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för mopedklass I eller ett traktorkörkort. Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år.

EU-kommissionen utreder Sveriges svar om A-traktorer

Antalet olyckar där A-traktorer varit inblandade i har ökat efter regeländringen 2020. Många olyckor beror på att fordonet trimmats till att gå snabbare än den tillåtna hastigheten på 30 km/h. Det finns heller inte krav på användandet av bilbälte och vinterdäck. Infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD) uppger på Regeringen hemsida att ett arbete för att skyndsamt införa skärpta regler för att öka säkerheten pågår. Transportstyrelsen har föreslagit en rad åtgärder såsom krav på bältesanvändning och hårdare tekniska regler för hastighetsbegränsning. Ministern uppger för flera medier att Regeringen svarat EU-kommissionen och förklarat de svenska reglerna som gäller för A-traktorer. EU-kommissionen kommer nu att utreda Sveriges svar.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: