Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Premiär för temakvällar om att vara tonårsförälder

Under hösten arrangerar vi tre temakvällar som riktar sig till dig som är förälder till ett barn i tonåren. Vid träffarna samtalar vi kring frågor som rör dig och ditt barn med målsättning att skapa de bästa förutsättningarna till en bra relation mellan dig och din tonåring.

Varje kväll har ett tema där du har möjlighet att både samtala med oss och utbyta erfarenheter med andra föräldrar i samma situation.

Temakväll 1: Att vara förälder till en tonåring

Första temakvällen pratar vi om hur det är att vara förälder till en tonåring. Hur behåller man en bra relation till sitt barn när det genomgår förändringen från barn till vuxen? Vi pratar om våra funderingar kring ansvar, tillit och närhet.

Tid: 8 november klockan 17.30 – 19.30

Plats: Socialförvaltningen, Järnvägsgatan 1, Hässleholm

Arrangör. Individ- och familjesupporten

Anmäl dig med namn och telefonnummer senast 4/11 till iofsupporten@hassleholm.se

Temakväll 2: Tonåring på nätet

Andra temakvällen pratar vi om hur ditt barn ska vara tryggt, utvecklas och må bra på nätet. Du får kunskap och stöd i hur du kan stötta och vägleda ditt barn. Vi pratar om vilka risker, möjligheter och lagar som gäller när ditt barn ger sig ut på nätet samt om strategier för hur din tonåring kan skydda sig.

Tid: 6 december klockan 17.30 – 19.30

Plats: Socialförvaltningen, Järnvägsgatan 1, Hässleholm

Arrangör: Förebyggandecentrum

Anmäl dig med namn och telefonnummer senast 2/12 till forebyggandecentrum@hassleholm.se

Temakväll 3: Alkohol och droger

Under den tredje träffen pratar vi om ungdomar och droger. Vi lyfter de risk- och skyddsfaktorer som finns kring ungdomar idag och hur man som förälder kan prata med sin tonåring kring alkohol och droger.

Tid 17/1 2023 klockan 17.30 – 19.30

Plats: Socialförvaltningen, Järnvägsgatan 1, Hässleholm

Arrangör: Maria Skåne Nordost

Anmäl dig med namn och telefonnummer senast 13/1 2023 till emilia.narholm@kristianstad.se

Vi bjuder på fika. Varmt välkommen!

Temakvällarna är ett samarbete mellan Individ- och familjesupporten, Förebyggandecentrum och Maria Skåne Nordost.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: