Hässleholms kommun

Kommun och politik

”Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Högskolan Kristianstad”

I början av året kontaktade Högskolan Kristianstad Hässleholms kommun för att höra vad det fanns för möjligheter för en etablering i Hässleholms stad. Efter ett antal möten och samtal erbjöds högskolan en placering i den stationsnära stadsdelen Västra centrum.
Högskolan Kristianstads styrelse tog idag ett inriktningsbeslut om att stanna kvar i Kristianstad.

Kommentarer från kommunalråden

- Självfallet skulle vi ha välkomnat en etablering av högskolan i Hässleholm. Samtidigt har vi under hela processen överlåtit till högskolan att bedöma vilken geografisk placering som ger de bästa förutsättningarna för lärosätets framtida verksamhet. Vi respekterar givetvis deras val och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Högskolan Kristianstad, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD).

- Både förfrågan och den process som följde har bekräftat Hässleholms styrkor, sett ur ett etableringsperspektiv. Vi har också lärt oss ett arbetssätt för att kunna ta oss an större förfrågningar från kunskaps- eller innovationstunga verksamheter. Det är viktiga lärdomar som vi nu tar med oss i vårt fortsatta arbete för att Hässleholm ska vara en bra plats att bo och verka på, säger kommunalråd Lina Bengtsson (M).

- Högskolan har länge varit en väldigt värdefull resurs och samarbetspart för kommuner och näringsliv i Skåne nordost och Skåne i stort. Kompetensförsörjning är just nu en av de största utmaningarna för såväl offentlig sektor som näringsliv. Vi behöver därför få till en ännu närmare samverkan med högskolans olika inriktningar, oavsett vilken stad lärosätet utgår ifrån, säger oppositionsråd Lena Wallentheim (S).

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: