Hässleholms kommun

Bygga bo och miljö

Mässen 1 får 2022 års stadsbyggnadspris

2022 års stadsbyggnadspris tilldelas Hässlehem AB för restaureringen av Mässen 1 på Garnisonsområdet. I fastigheten fanns tidigare den gamla underofficersmässen.

Den röda tegelbyggnaden Mässan

Mässen 1 får stadsbyggnadspriset 2022. Foto: Hässlehem AB

Viktig insats

- Priset är en bra påminnelse om vår betydelse och att vi gör en viktig insats i samhället, en morot att fortsätta bevara, driva och utveckla Hässleholm, säger Hässlehems vd Ola Richard och fortsätter:

- Vi funderar redan på hur vi kan göra skillnad i nästa projekt!

Flera utmaningar

Henrik Andersson är projektledare och förvaltare på Hässlehem.

Vilka var utmaningarna med att ta hand om huset?

- Det finns bestämmelsen q2 för objektet, vilket innebär att du inte får förvanska dess karaktär utmed gatan och gavelsidorna. Vid reparation ska traditionella metoder och material användas. Vi visste inte vad som dolde sig i huset när vi började riva för ombyggnationen vilket medförde en del överraskningar.

- När vi rev bort golvet på första och andra våningen så var underbetongen så ojämn så det inom en kvadratmeter skiljde cirka 8 centimeter från lägsta till högsta punkt på betongen. Det medförde en ökad mängd flytspackel än beräknat.

Hur resonerade ni kring restaureringen?

- Vi ville behålla karaktären på huset utan att göra för stora ingrepp, framför allt utvändigt. Vi ville behålla den äldre stilen i lägenheterna med högre sockelhöjd eftersom takhöjden är 2,7 meter på första plan.

Nämn något som bevarats från gångna tider invändigt. - Vi har bevarat den gamla eldstaden med vapenskölden på andra våningen och trappan upp till andra våningen.

Hur många lägenheter blir det i huset?

- Det blev tre lägenheter i huset. Två lägenheter på första plan och en på andra plan.

Öka intresset för god arkitektur

Hässleholms stadsbyggnadspris ska bidra till att öka intresset för god arkitektur och innovativt byggande genom att uppmärksamma projekt som förstärker staden Hässleholm, dess landskapsbild och dess kringliggande tätorters unika kvaliteter.

Förstärker Hässleholms attraktionskraft

Juryn anser att restaureringen av Mässen 1 bidrar till väl gestaltade livsmiljöer, samt bidrar till att förstärka Hässleholms attraktionskraft.

Juryns motivering

"Oktober 1947 flyttade Kungliga Skånska pansarregementet från Helsingborg till Hässleholm. Garnisonsområdet innehöll fram till år 2000 pansarförbandet P2 och är en del av Hässleholms identitet. I denna gröna oas, finns ett kulturarv i form av de gamla mässarna, som är från etableringen av området. Den gamla underofficersmässen är till utsidan varsamt renoverad, till stor del med gamla byggnadstekniker samt material och på insidan ombyggd till moderna lägenheter, även där med ett visst bevarande som ger en känsla av det minne som byggnaden bär av svunna tider.

Byggherren har på ett harmoniskt sätt lyckats bevara det historiska i ett respektfullt renoverat yttre och samtidigt tillskapat en ny användning i form av ett modernt boende. Byggnaden kan därmed fortsätta vara ett kulturminne även för framtida generationer."

Finkänslighet och hjärta

Huset och dess byggherre, Hässlehem AB, visar att det går att kombinera modernisering och restaurering av en byggnad med finkänslighet och hjärta.

- Restaureringen har bidragit till ett ökat intresse för god arkitektur. Projektet visar att det går att kombinera fastighetsutveckling med bevarande av en kulturhistorisk byggnad, säger miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Priset delas ut på Hässleholms Galakväll den 11 november.

Om Mässen 1

Typ av projekt: Restaurering/om- och tillbyggnad
Byggherre: Hässlehem
Arkitekt: Karin Petterssons Arkitektbyrå AB
Färdigställt: 2021
Fastighetsbeteckning: Mässen 1
Adress: Kanslihusvägen 15

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: