Hässleholms kommun

Bygga bo och miljö

Elda rätt för miljö och människor

Höstmörkret och en orolig elmarknad gör att många eldar i braskaminer och pannor nu. Det finns flera saker du bör tänka på för att minska påverkan på omgivningen.

Staplad torr ved.

Elda med torr ved. Foto: Maria Larsson

Eldning kan orsaka problem

I dagens samhälle bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldning i braskaminer och pannor inom tätbebyggda områden kan orsaka problem med luftvägsirritation, dålig lukt, sot och nedsmutsning. Det är varken bra för luftkvaliteten eller för grannsämjan.

Det finns flera saker du kan göra för att minska störningarna från din vedeldning.

Använd torr ved

Nyhuggen ved innehåller 45-50 procent vatten och torkad ved cirka 20 procent. Vid eldning med fuktig ved går en stor del av värmen åt till att torka bränslet. Det leder till stora utsläpp av sot och tjära. Avverka helst veden under vinterhalvåret och låt den torka ute under sommaren.

Pyrelda inte och installera ackumulatortank

Det är bättre att elda rejält en gång vid maximal effekt än att pyrelda under hela dagen. Om du har en gammal panna, bör du byta ut den mot en miljögodkänd för att ytterligare minska utsläppen. Det första steget är dock att installera en ackumulatortank till din panna om du inte har det.

- Effektiv eldning i panna kräver att man har en ackumulatortank. Utsläppen minskar med upp till 90 procent om man ansluter en ackumulatortank, säger miljöchef Torbjörn Håkansson.

Braskamin och kakelugn

Tänk på att inte använda en braskamin, kakelugn eller annan lokal eldstad för basuppvärmning. Den ska bara ge ett tillfälligt värmetillskott i det rum där den är placerad. Eldning i denna typ av eldstad får inte ske hela tiden.

Röken ska vara vit eller osynlig

Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjärämnen. Om röken från din skorsten är svart eller gul bör du ta reda på vad du har för problem med din panna eller eldstad. Vid god förbränning är röken närmast osynlig och ses varma dagar bara som värmedaller. Kallare dagar kan röken vara vit av vattenånga som kondenseras i den kallare luften.

Elda inte avfall

När du eldar avfall bildas och frigörs en rad skadliga ämnen. Det påverkar inte bara miljön negativt utan leder till att du utsätter dig själv och din omgivning för hälsorisker. Använd det bränsle som din panna eller eldstad är anpassad för.

Vill du installera eldstad?

På Bygga, ändra, riva kan du läsa mer om vad som gäller vid installation av en ny eldstad eller ändring av en befintlig.

Bygga, ändra eller riva

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: